QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ dự bị đại học các ngành đào tạo năm học 2019 - 2020

Có quyết định và danh sách đính kèm