THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-02 “Phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.”, do TS. Nguyễn Thanh Trúc làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14 giờ 00, thứ hai, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 2.1, Nhà điều hành trung tâm - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!