Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403

Công nghệ tài chính

Mã Ngành: 7340205

Y đa khoa

Mã Ngành: 7720101

Điều dưỡng

Mã Ngành: 7720301

Giáo dục Mầm non

Mã Ngành: 7140201

Giáo dục Tiểu học

Mã Ngành: 7140202

GD Tiểu học - Tiếng J'rai

Mã Ngành: 7140202JR

Giáo dục Chính trị

Mã Ngành: 7140205

Giáo dục Thể chất

Mã Ngành: 7140206

Sư phạm Toán học

Mã Ngành: 7140209

Sư phạm Vật lý

Mã Ngành: 7140211

Sư phạm Hóa học

Mã Ngành: 7140212

Sư phạm Sinh học

Mã Ngành: 7140213

Sư phạm Ngữ văn

Mã Ngành: 7140217

Sư phạm Tiếng Anh

Mã Ngành: 7140231

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã Ngành: 7140247

Ngôn ngữ Anh

Mã Ngành: 7220201

Triết học

Mã Ngành: 7229001

Văn học

Mã Ngành: 7229030

Kinh tế

Mã Ngành: 7310101

Kinh tế phát triển

Mã Ngành: 7310105

Quản trị kinh doanh

Mã Ngành: 7340101

Tài chính - Ngân hàng

Mã Ngành: 7340201

Kinh doanh thương mại

Mã Ngành: 7340121

Kế toán

Mã Ngành: 7340301

Công nghệ sinh học

Mã Ngành: 7420201

Công nghệ sinh học - Y dược

Mã Ngành: 7420201YD

Công nghệ thông tin

Mã Ngành: 7480201

Công nghệ thực phẩm

Mã Ngành: 7540101

Khoa học cây trồng

Mã Ngành: 7620110

Bảo vệ thực vật

Mã Ngành: 7620112

Lâm sinh

Mã Ngành: 7620205

Kinh tế nông nghiệp

Mã Ngành: 7620115

Chăn nuôi

Mã Ngành: 7620105

Thú y

Mã Ngành: 7640101

Quản lí đất đai

Mã Ngành: 7850103