Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo cán bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ trường Đại học Tây Nguyên theo Quyết định số 225/QĐ-ĐHTN  ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên, XEM TẠI ĐÂY.

Thứ bảy, 25 Tháng 2 2023

Thông báo sinh viên

Quyết định 319/QĐ-ĐHTN ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc cử giảng viên và sinh viên thực hiện chuyên đề khoá luận. Thời gian thực hiện Khoá luận tốt nghiệp: 23/2/23-18/5/2023 Thời gian thực hiện ...

Thứ tư, 01 Tháng 3 2023

NCKH - HTQT

Các Quy định, biểu mẫu, văn bản vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Thứ tư, 14 Tháng 12 2022

Tuyển dụng

Has no content to show