Trường Trung cấp Tây Nguyên thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng năm học 2023-2024 nhiều vị trí làm việc, trong đó có 05 vị trí giáo viên tiếng Anh.

Điều kiện tuyển dụng, Hồ sơ xét tuyển và các thông tin liên quan khác vui lòng xem trong tập tin đính kèm.