Kế hoạch thi khoa Ngoại ngữ, đợt 1, học kỳ II, năm học 2023-2024 xem TẠI ĐÂY.