Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ, giảng viên cùng đại diện sinh viên các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ.

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng, trưởng khoa Ngoại ngữ phát biểu

 

ThS. Hoàng Thị Xuân, phó trưởng khoa Ngoại ngữ phát biểu

 

TS. Nguyễn Đình Sĩ – trưởng phòng Kh&QHQT

Hội nghị vừa tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2023, vừa là cơ hội cho sinh viên các lớp trình bày các tham luận khoa học và giảng viên chia sẻ về nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

 

TS. Lê Thị Hồng Vân – giảng viên khoa Ngoại ngữ

 

Các sinh viên trình bày tham luận.

 

 

Hội nghị đã kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp.