Thực hiện thông báo số 2554/TB-ĐHTN ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2021-2023 và định hướng đến năm 2025, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023 Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi Hội nghị tại phòng 6.1, Toà nhà điều hành trung tâm , trường Đại học Tây Nguyên dưới sự chủ trì của ThS. Hoàng Thị Xuân - Phó trưởng khoa Ngoại ngữ.

 

        Từ phải qua: ThS. Hoàng Thị Xuân - chủ trì Hội nghị và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên - thư ký

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - đại diện lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ đã có phát biểu tóm tắt hoạt động KHCN và HTQT trong giai đoạn vừa qua.

Hội nghị đã được nghe ThS. Hoàng Thị Xuân rình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2021-2023 và định hướng đến năm 2025.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với phần trình bày báo cáo các kết quả các đề tài khoa học, báo cáo khoa học đã thực hiện giai đoạn 2021-2023 và một số tham luận, trong đó có Đề xuất các định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục giai đoạn 2023-2030. T

hông qua Hội nghị, các cán bộ giảng viên đã trao đổi, chia sẻ về các hoạt động NCKH & QHQT đồng thời thảo luận phương hướng và kế hoạch để tăng cường hoạt động KHCN & QHQT trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị