Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo cán bộ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông Lâm nghiệp sẽ tiến hành hội thảo (Sinh hoạt học thuật) các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các cán bộ, sinh viên trong bộ môn năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau: - Thời gian: 8h00 Sáng thứ 6, ngày ...

Thứ ba, 01 Tháng 12 2020

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2020 - 2021 Có thông báo đính kèm

Thứ ba, 01 Tháng 12 2020