Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1. Quá trình phát triển

   Thành lập năm: 1977

   Bộ môn Khoa Học Cây trồng được hình thành ngay từ khi mới thành lập trường Đại học Tây Nguyên. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển bộ môn Khoa Học Cây Trồng đã cùng với khoa Nông Lâm nghiệp, trường Đại học Tây Nguyên lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng chuyên môn đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất...

   Giai đoạn từ 1977 đến 1995, bộ môn Trồng Trọt

   Giai đoạn từ 1996 đến 1999, bộ môn Nông Học

   Giai đoạn từ 1999 đến nay, bộ môn Khoa Học Cây Trồng

2. Nhiệm vụ

   2.1. Nhiệm vụ giảng dạy

   - Giảng dạy Đại học cho các ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Kinh tế nông lâm với các học phần: cây Cà phê, Cao su, Chè, Hồ tiêu, cây Lương thực, cây Ăn quả, Đậu đỗ, Rau, Bông-mía, Dâu tằm, Hoa-cây cảnh và các học phần: Khuyến nông, Hệ thống nông nghiệp, Quy hoach & lập dự án phát triển nông thôn, Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng...

   - Giảng dạy Cao đẳng cho ngành Khoa học cây trồng và Quản lý đất dai

   - Giảng dạy sau đại học cho chuyên ngành Khoa học cây trồng

   - Hướng dẫn rèn luyện tay nghề, thực tập giáo trình, hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp ở các cấp học: cao đẳng, đại học cho các ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Bảo quản-chế biến nông sản, Quản lý đất đai. Hướng dẫn luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật trồng trọt

   - Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo như giáo trình cây lương thực, giáo trình cây chè, giáo trình trồng dâu, nuôi tằm... 

   2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

   - Chuổi sản xuất, kỹ thuật canh tác, giống các loại cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên: cà phê, cao su, cây bơ, đậu đỗ, rau sạch, lúa, mía, bông, hoa và cây cảnh...

   - Nghiên cứu hệ thống cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp sinh thái từng địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. Phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững, canh tác trên đất dốc, nông sản sạch, nông sản hữu cơ; Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trên các loại cây trồng

   - Xây dựng bản đồ độ phì thực tế và đề xuất lượng phân bón phù hợp cho các loại cây trồng cho các cơ sở sản xuất

   - Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện và cấp cơ sở

3. Đội ngũ cán bộ viên chức

TS. Trần Ngọc Duyên
Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Minh
Phó trưởng bộ môn

   3.1. Số lượng cán bộ

   7 giáo viên và 1 kỹ thuật viên, Bao gồm:     

   1. TS. Trần Ngọc Duyên, trưởng bộ môn

   2. TS. Nguyễn Văn Minh, phó trưởng bộ môn

   3. TS. Nguyễn Xuân An

   4. ThS. Nguyễn Văn Thái

   5. ThS. Phan Thị Thanh Hoài, NCS

   6. KS. Nguyễn Thị Hương Cẩm, cao học

   7. ThS. Trần Thị Hương Thảo, kỹ thuật viên

 

   3.2. Trình độ đào tạo

        Tiến sỹ: 3, Thạc sỹ: 3 (1 giáo viên đang làm NCS tại Úc) và 1 kỹ sư đang học cao học tại ĐHTN

4. Các chuyên ngành đào tạo

   - Đại học: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai và Bảo vệ thực vật

   - Cao đẳng: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai

   - Liên thông: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai

   - Vừa làm vừa học: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai

   - Sau đại học: Khoa học cây trồng