Vinaora Nivo Slider 3.x

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 

Tầng 3, Tòa nhà thí nghiệm Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1. Giới thiệu về Bộ môn Khoa học Đất và Cây trồng 

Bộ môn Khoa học Đất và Cây trồng có tổng viên chức là 13 VC-NLĐ, trong đó có 03 giảng viên kiêm nhiệm. BM có 01 PGS.TS, 03 Tiến sĩ, 08 thạc sĩ (trong đó có 02 NCS) và 01 kỹ sư.

Bộ môn được Nhà Trường và Khoa giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo ngành Khoa học Cây trồng ở cả 03 trình độ: Đại học, Cao học và Tiến sĩ. Song song với hoạt động đào tạo, Bộ môn đã và đang triển khai các đề tài khoa học công nghệ các cấp, chương trình hợp tác nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Khoa học cây trồng, tham gia thực hiện các dự án về nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên…

Trong quá trình hình hành và phát triển, Khoa học Đất và Cây trồng đã khẳng định được vai trò trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực cho khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Các bạn sinh viên đã ra trường của Ngành từng bước khẳng định vị trí của mình bằng nhiều hoạt động ngành nghề sôi nổi. Hiện tại, các cựu sinh viên của Ngành đảm nhận công tác tại nhiều vị trí: Nghiên cứu viên, Giảng viên, Kỹ thuật viên tại trường Đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề trên cả nước; Cán bộ Nông nghiệp tại Trạm Khuyến Nông, phòng Nông nghiệp, sở Nông nghiệp; nhân viên kỹ thuật, kinh doanh của các công ty phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật; nhân viên kỹ thuật cho các công ty sản xuất nông nghiệp…

2. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

01

 

Nguyễn Văn Minh

PGS. TS

Phó trưởng Khoa

nvminh@ttn.edu.vn

02

 

Nguyễn Ngọc Hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nnhuu@ttn.edu.vn

03

 

Nguyễn Thị Hương Cẩm

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

tnthcam@ttn.edu.vn

04

 

Phan Thị Thanh Hoài

Tiến sĩ

Giảng viên

ptthoai@ttn.edu.vn

05

 

Trần Thị Biên Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

bienthuy@ttn.edu.vn

06

 

Trình Công Huyền Vy

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

 

tchvy@ttn.edu.vn

huyenvytc@gmail.com

07

 

Lê Thị Thùy Ninh

Thạc sĩ

Giảng viên

lttninh@ttn.edu.vn

thuyninhdhtn@gmail.com

08

 

Huỳnh Văn Quốc

Thạc sĩ

Giảng viên

hvquoc@ttn.edu.vn

09

 

Lê Nguyễn Tiểu Ngọc

Tiến sĩ

Giảng viên

lntngoc@ttn.edu.vn

10

 

Nguyễn Thị Đào

Thạc sĩ

Giảng viên

ntdao@ttn.edu.vn

daonguyen24@gmail.com

11

Elaine Alio 

Thạc sĩ

Giảng viên

elainealio@ttn.edu.vn

12

 

Nguyễn Hải Đăng

Thạc sĩ

Giảng viên

nhdang@ttn.edu.vn

nguyendang.tnu@gmail.com

13

Mai Thị Kim Tuyến

Kỹ sư

Kỹ thuật viên

mtktuyen@ttn.edu.vn

Một số hình ảnh về Bộ môn Khoa học Đất và cây trồng

và kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

Thực hành môn học

 Hướng dẫn TTGT tại cơ sở

 

Bảo Vệ luận văn, Luận án

 


NCKH

 

 

Tham gia Dự án