Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO  Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-01 “Mô hình can thiệp để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn Tây Nguyên”, do TS. ...

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

    Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị   Căn cứ theo Kế hoạch đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Anh theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0;   Dựa trên nội dung cuộc họp chuẩn bị công tác ĐGN ngà ...

Thứ tư, 08 Tháng 5 2024

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025 - Đơn xin cấp học bổng online (Sinh viên đọc kỹ "Hướng dẫn điền đơn xin học bổng online" đính kèm, sau đó truy cập link để nộp hồ sơ):  ...

Thứ ba, 07 Tháng 5 2024
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Hội nghị kiểm tra ...

Nhằm nâng cao chất lượng và phát huy hiệu ...

Khoá đào tạo trung ...

Ngày 9&10/5 tại Hội trường 6.1 Nhà điều ...

Bảo hiểm xã hội ...

Ngày 8/5, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, ...