Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tin khoa học công nghệ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 Có kèm theo Hướng dẫn và các phụ lục, biểu mẫu.

Thứ năm, 29 Tháng 3 2018

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập kiến thức kiểm tra chất lượng đầu vào đại học liên thông Y khoa hệ chính quy năm 2018 Xem chi tiết tại đây

Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Lịch tuần - Lịch thi

- Lịch tuần

- Lịch thi

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Làm việc với ...

Chiều ngày 19/7/2018, tại phòng A2, Lãnh đạo ...

Làm việc với Viện ...

Sáng ngày 10/7/2018, tại phòng A2, Lãnh đạo ...

Đại hội Đại biểu ...

Ngày 08/07/2018, Hội Sinh viên Hội Sinh viên ...