Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁTSINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆCCỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG   Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 6/KH-QLCL ngày 05/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên, ...

Thứ sáu, 26 Tháng 11 2021

Thông báo học viên - NCS

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS. NGUYỄN THỊ TÌNH về đề tài luận án tiến sĩ:Thiết lập và thẩm định chéo hệ thống mô hình ...

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Công khai kết quả ...

Ngày 29 và 30/11/2021, Hội đồng Giáo sư cơ ...

Gặp mặt cán bộ viên ...

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học ...

Kỷ niệm 39 năm ngà ...

Ngày 19/11/2021, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ ...