Thông báo

THÔNG BÁO Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo số 730/TB-ĐHTN-TCCB ngày 31/3/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ...

Thứ ba, 31 Tháng 3 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 06/03/2020, tại phòng 2.3 - Nhà ...

Kiểm tra thân nhiệt ...

Sáng ngày 2/3, học sinh THPT, sinh viên, học ...

Kỷ niệm 65 năm Ngà ...

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Chăm sóc ...