BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

...

1. Họ và tên: Lê Đức Niêm


2. Năm sinh:: 22/03/1972
3. Nam/ Nữ: Nam          Dân tộc: Kinh
4. Nơi sinh: Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên
5
. Quê quán: Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Khu tập thể ĐHTN
Điện thoại:
Fax:
Email: 03000196@ms.ttn.edu.vn

7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ:
Năm bảo vệ: 2010 tại: Đào tạo ở nước ngoài
Ngành:.......................................Chuyên ngành: Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế quản lý)
7.2. Tiến sỹ Khoa học
Năm bảo vệ:.............. tại ......................................
Ngành:.......................................Chuyên ngành...........

8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư:
Năm phong: 2018 Nơi phong: .........................
8.2. Giáo sư:
Năm phong:.....................Nơi phong:.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: -----
10. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: BAN GIÁM HIỆU
Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262)3825185; Fax: (0262)3825184
Email: dhtn@ttn.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Huế

Kinh tế nông nghiệp

1996

Thạc sĩ

AIT Thái Lan

Quản trị kinh doanh

2000

Tiến sĩ

Đại học Quốc gia Chonnam - Hàn Quốc

Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế quản lý)

2010

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh

Khá

Trung bình

Khá

Khá

Đại học

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

06/2005-05/2012

Giảng viên, phó Bí thư liên chi; chủ tịch công đoàn khoa kinh tế; Phó Bí thư đoàn trường

05/2012-01/04/2013

Trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Nguyên

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.3 Các bài báo khoa học
16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 25
16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 18
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 1
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 0
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Product Quality, Preference Diversity, and Intra-Industry Trade

Le Duc Niem

The Manchester School

2010

2

A Note On Durable Goods Monopolists: Commitment To Forward Compatibility

The Japanese Economic Review

2010

3

A note on the low‐quality advantage in vertical product differentiation

Lê Đức Niêm

Managerial and Decision Economics

2019

4

Trade of Vertically Differentiated Products, Quality Improvement, and Welfare

Le Duc Niem, Taegi Kim

Seoul Journal of Economics

2020

5

Thu nhập và đa dạng thu nhập của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk

ThS. Nguyễn Đức Quyền, PGS.TS. Lê Đức Niêm

Kinh tế & Phát triển

2023

6

Economic Development and Trade of Quality Differentiated Goods

The Korean Economic Review

2009

7

Research and development cooperation between Rivals: A novel motive beyond new Knowledge

Technology and Investment

2011

8

Economic Development, Vertical Intra-Industry Trade and Gains from Trade

Modern Economy, Vol. 5, No. 1, 1-10

2014

9

International trade effects: Lowers costs or higher quality

The journal of development and administrative studies, vol 22, No. 1-2, pp. 15-28

2014

10

Phương pháp xác định quy mô tín dụng vi mô tối ưu đối với hộ nghèo: Một nghiên cứu điển hình tại huyện Ea H’Leo tỉnh Đắk Lắk

Lê Đức Niêm, Võ Xuân Hội

Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên

2015

11

Nghiên cứu biến động giá cà phê thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn Văn Hóa, Lê Đức Niêm

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2015

12

Những thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Lê Thế Phiệt, Lê Đức Niêm

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2016

13

Linder Hypothesis and trade of quality differentiated Good: A case of cosmetic industry of China

Lê Đức Niêm

Modern Economy

2016

14

Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê tỉnh Đắk Lắk

Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt

Kinh tế và dự báo

2016

15

Hướng đi nào cho ngành cà phê Việt Nam?

Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt

Kinh tế và dự báo

2016

16

Sự hài lòng của người dân về Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt

Kinh tế và dự báo

2016

17

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Niêm

Tạp chí Khoa học Châu Á - Thái Bình Dương

2016

18

Liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên

Đỗ Thị Nga, Lê Đức Niêm

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

2016

19

Experience Goods Monopolist: Freeware as an Advertisement

Lê Đức Niêm

Seoul Journal of Economics

2017

20

Cải thiện chất lượng du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) qua mô hình HOLSAT

Hà Thị Kim Duyên, Lê Đức Niêm, Nguyễn Trọng Xuân

Nghiên cứu kinh tế - Số 8(471)

2017

21

Gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học ở khoa kinh tế, trường đại học Tây Nguyên

Lê Đức Niêm

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

22

Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác công tư: bài học từ Ấn Độ và Trung Quốc

Lê Đức Niêm, Nguyễn Đức Quyền

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

23

Economic Analysis of Perennial Crop Systems in Dak Lak Province, Vietnam

Phan Thị Thúy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly

Sustainability

2018

24

Which Perennial Crop Farm Approach Generates More Profitability? A Case Study in Dak Lak province, Vietnam

Phan Thị Thúy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly

Asian Social Science

2019

25

Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất sắn của các nông hộ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Lê Đức Niêm, Hoàng Thị Hồng Chinh

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

26

Opportunities for the Development of Rooftop Solar Electricity in Vietnam

Tran Thi Lan, Sopin Jirakiatikul, Kuaanan Techato, Le Duc Niem

International Journal of Advanced Science and Technology

2020

27

Recent Evolution of Perennial Crop Farms: Evidence from Dak Lak Province, Vietnam

Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

2020

28

The Effect of Retail Electricity Price Levels on the FI Values of Smart-Grid Rooftop Solar Power Systems: A Case Study in the Central Highlands of Vietnam

Tran Thi Lan (1,2), Sopin Jirakiattikul (3), M. S. Chowdhury (1,4,5), Dilawer Ali (5), Le Duc Niem (2), Kuaanan Techato (1,4,5)

Sustainability

2020

29

Nghiên cứu biến động giá vàng thế giới và gợi ý chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn Văn Hóa & Lê Đức Niêm

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

30

The intention of households in the Daklak province to instal smart grid rooftop solar electricity systems

Tran Thi Lan, Sopin Jirakiattikul, Le Duc Niem, and Kuaanan Techato

Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainable and Society

2021

31

An Evaluation of International Tourist’s Expectations and Experiences of the Coffee Festival of Buon Ma Thuot City, Vietnam

Lê Đức Niêm, Lê Việt Anh, Hà Thị Kim Duyên

Journal of Environmental Management and Tourism Journal of Environmental Management and Tourism

2021

32

A Novel 10 kW Vertical Axis Wind Tree Design: Economic Feasibility Assessment

Duong Minh Ngoc Kuaanan Techato Le Duc Niem Nguyen Thi Hai Yen Nguyen Van Dat Montri Luengchavanon

Sustainabilily

2021

33

Perennial Cropping System Development and Economic Performance of Perennial Cropping System in Dak Lak Province, Vietnam

Phan Thị Thúy, Bùi Thị Thanh Thùy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies

2021

34

Nhân tố tác động đến đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học thông qua lăng kính của các bên liên quan: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Tây Nguyên

Ngô Thị Hiếu, Lê Đức Niêm, Nguyễn Thanh Trúc, Đoàn Thị Dung

Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education

2022

35

Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cà phê của các nông hộ: nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk

PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Nguyễn Đức Quyền, CN. Trần Mạnh Hùng

Tạp Chí Công Thương

2022

36

Tác động của các thành tố hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk đối với tinh thần khởi nghiệp của thanh niên các dân tộc thiểu số trong giai đoạn đại dịch covid-19

PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Nguyễn Đức Quyền

Trường Đại học Tây Nguyên

2022

37

The transition of small-scale coffee farming systems andnew pathways for coffee production: A case study in thecentral highlands of Vietnam

Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly

Journal of Plantation Crops

2022

38

Vai trò của tín dụng đối với sản xuất của nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Võ Xuân Hội, ThS. Nguyễn Đức Quyền

Kinh tế & Phát triển

2023

39

The Construction of Coffee Qualities: Geo-economics Crossroads between China and Vietnam

Frederic Fortunel, Ying Hu, Lê Đức Niêm

Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia

2023

40

The Roles of Perennial Crop Systems to Rural Households: A Case Study in Dak Lak Province, Central Highlands, Vietnam

Phan Thi Thuy, Vo Xuan Hoi, Le The Phiet, Nguyen Ngoc Thang, Le Duc Niem, Philippe Lebailly

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

2023

41

Các yếu tố quyết định chiến lược đa dạng hóa sinh kế của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk

ThS. Nguyễn Đức Quyền; PGS.TS. Lê Đức Niêm

2023

42

Economic Complexity and Economic Development in ASEAN Countries

Lê Thị Thanh Mai, Lê Đức Niêm, Kim Taegi

International Economic Journal

2023

43

Autonomy Acquisition and Performance within Higher Education in Vietnam - A Road to a Sustainable Future?

Ngô Thị Hiếu, Lê Đức Niêm

Sustainability

2024

44

Chứng nhận chất lượng hay đa dạng hóa sản phẩm có cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ không?

PGS.TS. Lê Đức Niêm; TS. Nguyễn Văn Hoá

https://www.mdpi.com/journal/sustainability (MDPI journals)

2024

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp


18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Vai trò của người phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình ở buôn Alê A, phường Ea Tam, BMT

9/2001-9/2002

Trường Đại học Tây Nguyên

Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của đồng bào Cor ở miền núi huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

7/2003-7/2004

Trường Đại học Tây Nguyên

Đánh giá hiệu quả của vốn vay trong công tác xoá đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk

3/2011-3/2012

Trường Đại học Tây Nguyên

Ứng dụng mô hình Holsat đánh giá sự hài lòng của khách du lịch khi đến tỉnh Đắk Lắk

1/2013-12/2013

Trường Đại học Tây Nguyên

Nghiên cưu sự hài lòng của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk

1/2015-12/2015

Trường Đại học Tây Nguyên

B2015-15-20: Mô hình liên kết bền vững hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên

1/2015-12/2016

Trường Đại học Tây Nguyên

Xây dựng vườn ươm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/2018-5/2020

Trường Đại học Tây Nguyên

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1/2020-12/2022

Trường Đại học Tây Nguyên

Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên

1/2019-12/2020

Trường Đại học Tây Nguyên

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1/2020-12/2022

Trường Đại học Tây Nguyên

Canh tranh về chất lượng và chủng loại sản phẩm trong thị trường hỗn hợp - Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam urgmg và ching logi sän phâm trong thj truròng hôn hop - Co so lý thuy¿t và thec tin o Cạnh tranh về chất lượng và chủng loại sản phẩm trong thị trường hỗn hợp - Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam

3/2020-3/2022

Trường Đại học Tây Nguyên

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 06 năm 2024
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ