BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

...

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Nam


2. Năm sinh:: 11/02/1968
3. Nam/ Nữ: Nam          Dân tộc: Kinh
4. Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
5
. Quê quán: Xã Nhơn An, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xã Hòa Thắng, TP. BMT, ĐăkLăk
Điện thoại:
Fax:
Email: 02000136@ms.ttn.edu.vn

7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ:
Năm bảo vệ: 2009 tại: Đào tạo ở nước ngoài
Ngành:.......................................Chuyên ngành: Nông nghiệp
7.2. Tiến sỹ Khoa học
Năm bảo vệ:.............. tại ......................................
Ngành:.......................................Chuyên ngành...........

8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư:
Năm phong: 2015 Nơi phong: .........................
8.2. Giáo sư:
Năm phong:.....................Nơi phong:.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: -----
10. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: BAN GIÁM HIỆU
Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262)3825185; Fax: (0262)3825184
Email: dhtn@ttn.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

đại học

ĐH Tây Nguyên

Trồng trọt

1993

Thạc sĩ

ĐH Nông lâm TP HCM

Khoa học Nông nghiệp

1996

Tiến sĩ

ĐH Quốc gia Chonnam Hàn Quốc

Nông nghiệp

2009

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh

Trung bình

Trung bình

Khá

Rất tốt

IELTS

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1993-04/2013

Giảng viên trường ĐH Tây Nguyên

ĐHTN

567 Lê Duẩn

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.3 Các bài báo khoa học
16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 3
16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 23
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 1
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Chức năng Chitinase của nấm Trichoderma Harzianum T1 trong quá trình đối kháng với nấm gây bệnh Fusarium Solani

TC Công nghệ sinh học

2010

2

Nematicidal activity of gallic acid purified from terminalia nigrovenulosa bark agianst the root-knot nematode Meloidogyne incognita

Dang-Minh-Chanh Nguyen 2; Dong-Jun Seo 1; Van-Nam Nguyen 3; Kil-Yong Kim 1; Ro-Dong Park 1 and Woo-Jin Jung 1

Nematology

2013

3

Biocontrol of phytopathogenes using chitinolytic enzymes from Peacilomycetes variotiii DG-3

ACJ (Asian Chitin journal)

2015

4

Phân lập vi khuẩn vùng rễ cây cà phê vối có khả năng cố định đạm, sinh tổng hợp IAA và phân giải lân tại Đắk Lắk

Đỗ Thị Kiều An 1, Trần Thị Phượng1, Bùi Thị Phúc 2, Nguyễn Trần Thanh2, Nông Văn Mậu 3, Hoàng Thị Kim Thoa 3, Nguyễn Văn Nam 4

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2016

5

THÀNH PHẦN NẤM KÝ SINH TRÊN RỆP SÁP VÀ VE SẦU GÂY HẠI RỄ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐẮK LẮK

Đào Thị Lan Hoa *, Trần Thị Thường1, Mai Thị Hạnh1, Nguyễn Văn Phương1, Nguyễn Văn Nam , Đỗ Thị Kiều An2, Trần Thị Huế2 Đào Thị Lan Hoa, Trần Thị Thường, Mai Thị Hạnh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Thị Kiều An, Trần Thị Huế Nguyễn Văn Nam

Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam

2016

6

Sàng lọc và đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng vi nấm đối với tuyến trùng Meloidogyne incognita gây hại cây hồ tiêu

Đỗ Thị Kiều An Hoàng Ngọc Duyên Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp

2017

7

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật canh tác nâng cao chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia Lai

Nguyễn Văn Nam, Hồ Phước Thành, Trần Thị Kim Thoa & Hồ Thị Thùy Linh

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2017

8

Tăng cường khả năng kích thích sinh trưởng bằng sử dụng vi khuẩn vùng rễ của cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) Trong điều kiện nhà lưới

"Nguyễn Thị Hương Cẩm1, Võ Đình Lâm2, Phùng Văn Mạ2, Phạm Văn Toan3, Đỗ Thị Kiều An4, Nguyễn Văn Nam5 "

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2017

9

Ảnh hưởng của vi khuẩn paenibacillus polymyxa đến sinh trưởng và kháng tuyến trùng meloidogyne spp. gây hại cây cà phê vối (coffeae canephora pierre) trong vườn ươm

Nguyễn Văn Nam1, Nguyễn Hoàng Bảo2, Nguyễn Hữu Luận3, Huỳnh Ngọc Mỹ4

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2017

10

Nghiên cứu mật độ trồng và lượng phân bón cho giống sắn km 419 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Văn Minh1, Trần Thị Phương Lan2, Nguyễn Văn Nam1

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

11

Khả năng đối kháng tuyến trùng meloidogyne spp. Và kích thích sinh trưởng cây giống cà phê vối TRS1 của một số chủng vi khuẩn có lợi vùng rễ trong điều kiện nhà lưới

Đỗ Thị Kiều An(1), Hoàng Mỹ Linh(2), Nguyễn Văn Nam(3)

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

12

Tăng cường khả năng đối kháng tuyến trùng Meloidogyne Incognita gây hại cây hồ tiêu bằng sử dụng vi khuẩn vùng rễ trong giai đoạn nhân giống vườn ươm

"Nguyễn Thị Hương Cẩm 1 , Võ Đình Lâm 2 , Phùng Văn Mạ 2 , Phạm Văn Toan 3 , Lê Thị Thu Sa 4 , Đỗ Thị Kiều An 5 , Nguyễn Văn Nam"

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

13

Khảo nghiệm và tuyển chọn một số giống sắn mới tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

"Nguyễn Văn Minh1, Nguyễn Thị Mai2, Nguyễn Văn Nam1 1 Khoa Nông Lâm Nghiệp – Trường Đại học Tây Nguyên 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk Liên hệ email: minhcpdhtn@yahoo.com "

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

14

Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ Bacillus Safensis Satomi KN20 và Paenibacillus Polymyxa Ash đến sinh trưởng, phát triển của cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) Giai đoạn kinh doanh

Nguyễn Thị Hương Cẩm, Đỗ Thị Kiều An, Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

15

Ảnh hưởng mật độ trồng và lượng phân bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM 419 trồng trên đất xám tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2018

16

Tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng tại Eakar – Đắk Lắk

"Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Trung, Phạm Thị Hoài, Lê Hồng Quân, Nguyễn Anh Dũng & Nguyễn Văn Nam"

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2019

17

Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng Meloidogyne Incognita tại Buôn Ma Thuột

"Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nam & Nguyễn Văn Bốn"

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2019

18

Reclamation of rhizobacteria newly isolated from black pepper plant roots as potential biocontrol agents of root-knot nematodes

Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, Thi Huyen Nguyen, Thi Huyen Trang Trinh, Thi Thiep Nong, To Uyen Nguyen, Van Nam Nguyen, Anh Dzung Nguyen

Research on Chemical Intermediates

2019

19

Sàng lọc vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu đối kháng tuyến trùng tại huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bốn

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2019

20

Nghiên cứu mật độ trồng và lượng phân bón thích hợp cho giống sắn HLS11 trên đất xám tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Văn Minh, Cao Thị Thiên Lý & Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

21

Ảnh hưởng mật độ trồng và lượng phân bón đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của giống sắn HLS11 trồng trên đất nâu đỏ Bazan tại huyện Krông Búk

Nguyễn Văn Minh, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

22

Đánh giá khả năng kháng tuyến trùng của các vật liệu giống dùng làm gốc ghép cho cây cà phê vối trồng tái canh

Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng, Đinh Thị Tiếu Oanh

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

23

Ảnh hưởng của lượng bột dã quỳ Tithonia diversifolia đến bệnh vàng lá do tuyến trùng và sinh trưởng của cây cà phê vối tái canh ngay ở giai đoạn kiến thiết cơ bản

Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng, Nguyễn Thị Thanh Mai

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2020

24

So sánh sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng

Nguyễn Thị Hương Cẩm, Võ Quốc Hoàng, Hoàng Thị Linh Chi, Nguyễn Thành Hào, Nguyễn Diệu Oanh, Lê Thị Lan Nhi, Chu Thị Khánh Lý, Y Thít Kbuôr, Đỗ Thị Kiều An & Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2021

25

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme chitinase của vi khuẩn Lysobacter enzymogenes

Nguyễn Thị Thùy & Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2021

26

Một số đặc điểm sinh học của nấm Trichoderma phân lập tại Tây Nguyên trong phòng trừ sinh học

Nguyễn Văn Nam

HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG CẠN

2022

27

ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ Stenotrophomonas maltophilia RDL1B41 VÀ Enterobacter mori RDL3B74 ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY LÚA TÍM TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

ThS.Nguyễn Thị Hương Cẩm, Trần Văn Huấn, Trần Thanh Tân, Nguyễn Minh Quang, Lê Thị Thu Uyên, Nguyễn Văn Trọng, ThS.Nguyễn Hữu Hưng, ThS.Trần Thị Biên Thùy, ThS.Trần Thị Huế, TS.Đỗ Thị Kiều An, TS.Trần Ngọc Duyên, PGS.TS.Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2023

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp


18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

B2008-15-24: Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Mangliatia glauca)rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học

3/2008-1/2008

Trường Đại học Tây Nguyên

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý cây mai dương tại huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk

4/2010-4/2011

Trường Đại học Tây Nguyên

Nghiên cứu tính đối kháng của một số dòng nấm Tricoderma đối với một số nấm gây bệnh cây phát sinh từ đất tại Đăk Lăk

5/2011-4/2012

Trường Đại học Tây Nguyên

B2014-15-71: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

4/2014-4/2016

Trường Đại học Tây Nguyên

B2016-TTN-02: Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk

1/2016-12/2017

Trường Đại học Tây Nguyên

Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật vùng rễ kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita trên cây hồ tiêu

5/2017-4/2019

Trường Đại học Tây Nguyên

Nghiên cứu tình hình dịch bệnh và sản xuất hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại Tây Nguyên

5/2017-5/2019

Trường Đại học Tây Nguyên

Khảo nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây hồ tiêu (Piper nigrum) ở Tây Nguyên

1/2018-12/2019

Trường Đại học Tây Nguyên

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 06 năm 2024
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ