Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO  Về việc kê khai công trình khoa học phục vụ công tác tính giờ khoa học, xếp loại chất lượng viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 (Đợt 2) Có thông báo đính kèm Tải Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của ...

Thứ năm, 16 Tháng 6 2022

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO Về việc công khai Báo cáo tự đánh giá 11 CTĐT trình độ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên, bao gồm các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Y khoa, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán học, Sư phạm Hoá học, Lâm sinh, ...

Thứ năm, 23 Tháng 6 2022

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2022-2023. Nghỉ hè, thi lại và thi cải thiện điểm D học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thứ ba, 28 Tháng 6 2022

Thông báo học viên - NCS

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Khoa học cây trồng cho NCS. NGUYỄN AN NINH về đề tài luận án tiến sĩ “Nghiên cứu liều lượng phân N, P2O5, ...

Thứ hai, 10 Tháng 1 2022
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Hội nghị cán bộ chủ ...

Ngày 4/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên ...

Lễ ký kết hợp tác ...

Chiều ngày 1/7/2022, tại phòng 2.3 Nhà điều hà ...

Hội nghị sinh viên ...

Đối với sinh viên, bên cạnh nhiệm vụ học tập ...