Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2025” Có thông báo và mẫu đính kèm

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Lấy ý kiến người học, người dạy về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm - thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ tại Trường, năm 2020.     Có file đính kèm thông báo./.

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Họp xét duyệt các ...

Ngày 21/10/2020, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều ...

Tập huấn về Sở ...

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học ...

Ban nữ công Trường ...

Ngày 19/10/2020, Ban Nữ công Trường Đại học ...