Thông tin khoa học công nghệ

“Dự án EMSIV – Nâng cao năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam, được điều phối bởi đại học AlmaLaurea Interuniversity Consortium (Italy) - www.almalaurea.it/en), phù hợp với ưu tiên chung của Liên minh Châu Âu để “Tăng cường năng lực và ...

Thứ hai, 03 Tháng 6 2024
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Trường Đại học Tây ...

Sáng ngày 21/6, tại hội trường 200 chỗ tòa nh ...

Hội nghị Sinh viên ...

Sáng ngày 21/6 tại Hội trường 7.1 tòa nhà ...

Trường Đại học Tây ...

Từ ngày 25 đến ngày 27/6, Trường Đại học Tây ...