Thông báo

THÔNG BÁO V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Đại học Tây Nguyên Quý I/2023 Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thứ tư, 22 Tháng 3 2023

Thông báo sinh viên

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đối tượng miễn giảm học phí Diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2023 Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thứ tư, 22 Tháng 3 2023
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn ...

Sáng 23/3, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng ...

Tiếp và làm việc ...

Sáng ngày 22/3, Trường Đại học Tây Nguyên tổ ...

Tiếp và làm việc ...

Chiều ngày 13/3, tại phòng 2.3 tòa Nhà điều ...