Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Tây Nguyên chính thức trở thành Thành viên liên kết của AUN-QA Với sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; Bảo tồn và phát ...

Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập học kỳ II, năm học 2022 – 2023  đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thứ năm, 02 Tháng 2 2023
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

TNU đã sẵn sàng ...

Vào lúc 7giờ thứ bảy ngày 11/2 tại Trường Đại ...

Trường Đại học Tây ...

Với sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ...

Gặp mặt đầu Xuân ...

Hòa chung không khí đón xuân của cả nước, ...