Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2020 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học (Khảo sát phiếu online)   Đường link khảo sát https://forms.gle/XjW8tP6VAD5oaqK79   Để rà soát, cải tiến nhằm ...

Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020

Thông báo sinh viên

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đối tượng miễn học phí toàn khóa học Diện: Mồ côi; Con người có công, các đối tượng khó khăn khác Công nhận đối tượng miễn học phí Diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2020. Công nhận đối tượng ...

Thứ tư, 02 Tháng 12 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Kỷ niệm 45 năm ...

Chiều ngày 2 tháng 12 năm 2020, tại ký ...

Tuyên truyền phòng, ...

Thực hiện Quyết định số 229/2013/QĐ_TTG ...

Giải bóng đã cán bộ ...

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong tr ...