Công văn

Văn bản chỉ đạo

Đoàn - Hội

Thông báo

THÔNG BÁO Mời thầu giữ xe tại cổng Trường khu A, B và Trường THPT TH Cao Nguyên và Mời thầu dịch vụ căn tin cho cán bộ và sinh viên Trường Đại Học Tây Nguyên Có kèm theo Thông báo

Thứ tư, 11 Tháng 12 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN, ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận ...

Thứ tư, 04 Tháng 12 2019

Thông báo học viên - NCS

Luận án tiến sĩ "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng, phát triển cây cà phê vối” của NCS Đỗ Thị Kiều An Có luận án đính kèm

Thứ ba, 12 Tháng 11 2019
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Lớp Bồi dưỡng kiến ...

Thực hiện kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến ...

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 06/12/2019, tại phòng 2.3 - Nhà ...

Cuộc thi “Hoa khôi ...

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ...