Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 03 “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên” do ThS. Hà Thị Kim Duyên làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian: 08h00, thứ sáu ngày 19 ...

Thứ năm, 18 Tháng 8 2022

Thông báo học viên - NCS

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Khoa học cây trồng cho NCS. NGUYỄN AN NINH về đề tài luận án tiến sĩ “Nghiên cứu liều lượng phân N, P2O5, ...

Thứ hai, 10 Tháng 1 2022
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Ba chương trình đà ...

Ngày 16/8/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng ...

Giao lưu văn hóa ...

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ...

Ngày Hội toàn dân ...

Sáng ngày 16/08/2022, Trường Đại học Tây ...