Thông báo

CÔNG VĂN  Về việc hoàn thành cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo Xem chi tiết thông báo tại đây

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp tập huấn tự đánh giá trường đại học

Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018

Thông tin khoa học công nghệ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 Có kèm theo Hướng dẫn và các phụ lục, biểu mẫu.

Thứ năm, 29 Tháng 3 2018

Thông báo sinh viên

QUYẾT ĐỊNH      Về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên dân tộc thiểu số Có thông báo và danh sách đính kèm

Thứ tư, 23 Tháng 5 2018
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Lịch tuần - Lịch thi

- Lịch tuần

- Lịch thi

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Hội thi SV' 2018 ...

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngà ...

Lễ Tổng kết năm học ...

Sáng ngày 21/5/2018, Trường THPT Thực hành ...

Hợp tác đào tạo ...

Chiều ngày 11 tháng 05 năm 2018, tại phòng ...