Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Về việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Google Scholar công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên Có thông báo, mẫu và hướng dẫn đính kèm

Thứ ba, 04 Tháng 8 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Trường Đại học Tây ...

Trước tình hình COVID-19 (Virus Corona) ngày ...

Đại hội đại biểu ...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 ...

Kỷ niệm ngày ...

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hằng năm là ...