Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tính giờ khoa học năm học 2020-2021 Có thông báo đính kèm Tải Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN tại đây

Thứ hai, 14 Tháng 6 2021

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO V/v xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học Kính gửi: Lãnh đạo các khoa Để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra, phù hợp mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học, phù hợp với sứ mạng, ...

Thứ tư, 02 Tháng 6 2021
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Trường Đại học Tây ...

Trước tình hình diễn biến phức tạp và nguy ...

Hội nghị thực hiện ...

Sáng ngày 02/6/2021, Trường Đại học Tây Nguyên ...

Thăm và tặng quà ...

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng ngà ...