Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2018-2019 Có thông báo đính kèm

Thứ hai, 18 Tháng 2 2019

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2018-2019 Có thông báo đính kèm

Thứ hai, 18 Tháng 2 2019

Thông báo học viên - Nghiên cứu sinh

Toàn văn luận án “Nghiên cứu chế độ phân bón thích hợp cho giống điều ghép cao sản AB29 trên nền đất nâu đỏ và đất xám ở khu vực Đông Nam Bộ” của NCS. Tôn Thất Trí - Toàn văn luận án - Tóm tắt luận án bằng Tiếng Anh  - Tóm tắt luận án bằng ...

Thứ hai, 14 Tháng 1 2019
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Lễ trao bằng Tiến ...

Ngày 16/02/2019, Trường Đại học Tây Nguyên ...

Hội nghị bầu Hội ...

Chiều ngày 25/01/2019, tại phòng P7.1.2, ...

Gặp mặt CBVC, gia ...

Ngày 24/01/2019, Đảng ủy, BGH, Công đoàn  ...