Thông báo

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thứ sáu, 24 Tháng 11 2023

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

BÁO CÁO Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Giảng viên, Viên chức và NLĐ các đơn vị về hoạt động KHCN và HTQT của Trường, năm 2023 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo. Kính gửi:   - Hiệu trưởng- Các ...

Thứ năm, 23 Tháng 11 2023

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 1. Kế hoạch học kì 2, năm học 2023 - 2024 - Học kỳ 2 năm học 2023-2024: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 21/6/2024. - Từ ngày 01/01/2024 đến 31/5/2024: Thực hiện việc ...

Thứ ba, 21 Tháng 11 2023
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Hội thảo Quốc gia ...

Ngày 23/11, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp ...

Chương trình quyên ...

Ngày 20/11, Công đoàn Trường Trường Đại học ...

Kỷ niệm 41 năm Ngà ...

 “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu ...