Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn từ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thông báo đính kèm

Thứ năm, 15 Tháng 4 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO V/v Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục     Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm. Thông báo có phụ lục kèm theo./.

Thứ ba, 13 Tháng 4 2021
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Hội thảo: “Định ...

Trong các tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở ...

Lễ bế giảng và ...

Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021, Trường Đại học ...

Lễ ký kết Chương ...

Chiều ngày 07/4/2021, Trường Đại học Tây ...