Thông báo

THÔNG BÁO Về việc dự Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 Có thông báo và danh sách đính kèm

Thứ ba, 22 Tháng 9 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Lễ trao bằng tốt ...

Nhằm tổng kết chương trình về nội dung, kế ...

Lưu học sinh Lào ...

  Sáng ngày 21/9/2020, Trung tâm kiểm soát ...

Tọa đàm với nhà ...

  Được sự đồng ý và cho phép của Đảng ủy, Ban ...