Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Có công văn đính kèm

Thứ ba, 08 Tháng 11 2022

Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Thay thế Thông báo số 152/TB/TB-SKHCN ngày 24/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (lần 2) Để biết thêm chi tiết vui ...

Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO Về việc báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2022 và xây dựng kế hoạch BĐCLGD năm 2023        Kính gửi:      Lãnh đạo các đơn vị        Căn cứ Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục số 251/KH-ĐHTN, ngày 22/02/2022 của ...

Thứ năm, 01 Tháng 12 2022
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Hội nghị gặp gỡ, ...

Sáng ngày 2/12/2022, tại Hội trường 400, ...

Tiếp và làm việc ...

Sáng ngày 29/11/2022, Trường Đại học Tây ...

Trường Đại học Tây ...

Với mục đích tăng cường năng lực công bố công ...