Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2020 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học (Khảo sát phiếu online)   Đường link khảo sát https://forms.gle/XjW8tP6VAD5oaqK79   Để rà soát, cải tiến nhằm ...

Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2020 - 2021 Có thông báo đính kèm

Thứ ba, 01 Tháng 12 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Khóa “Bồi dưỡng ...

Nhằm triển khai một cách hiệu quả kế ...

Hội nghị Nấm học ...

Sáng 29/11/2020, tại hội trường 200 chỗ tòa nh ...

Hội nghị Đại biểu ...

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại hội trường 400 ...