Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp công tác tự đánh giá chương trình đào tạo   Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị Căn cứ cuộc họp công tác tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo (CTĐT) ngày 19 tháng 04 năm 2021, Hiệu trưởng kết luận cụ thể như sau: ...

Thứ tư, 28 Tháng 4 2021
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Tiếp và làm việc ...

Sáng ngày 07/05/2021, tại Phòng 2.3 tòa Nhà ...

Đội tuyển Olympic ...

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc ...

Làm việc với Bộ ...

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2021 và Kế ...