Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc Cán bộ và sinh viên sử dụng email theo tên miền của Trường để liên lạc, trao đổi thông tin trong các hoạt động của Nhà trường

Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, giảng dạy trực tuyến, học tập, trao đổi thông tin và các hoạt động liên quan của viên chức và sinh viên trong toàn Trường, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến viên chức, giảng viên và sinh viên một số nội dung sau:

1. Yêu cầu viên chức, giảng viên trong toàn Trường sử dụng email theo tên miền @ttn.edu.vn để trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, Nhà trường cung cấp cho viên chức, giảng viên thêm email trên nền tảng Microsoft Office 365 theo quy định: mã_cán_bộ@ms.ttn.edu.vn. Email này dùng để liên lạc, trao đổi thông tin đồng thời ứng dụng các tính năng sẵn có phục vụ cho công việc văn phòng, các hoạt động giảng dạy, cung cấp bài giảng, tài liệu học tập, giảng dạy trực tuyến. Trong quá trình trao đổi với sinh viên, đề nghị viên chức, giảng viên gửi thông tin cho sinh viên qua địa chỉ email theo tên miền mã_sinh_viên@sv.ttn.edu.vn.

2. Nhà trường cấp cho sinh viên email theo quy định: mã_sinh_viên@sv.ttn.edu.vn, yêu cầu sinh viên sử dụng để trao đổi thông tin với giảng viên qua địa chỉ mail: mã_cán_bộ@ms.ttn.edu.vn trong quá trình học tập.

3. Sinh viên khóa 2023 chưa kích hoạt email thì đăng nhập vào để kích hoạt emailNhà trường cấp cho sinh viên email theo quy định: mã_sinh_viên@sv.ttn.edu.vn , mật khẩu mặc định là: ttn@socccd (ví dụ số CCCD 123456789 thì mật khẩu là ttn@123456789)

4. Giảng viên, viên chức và sinh viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Nếu đã kích hoạt mà quên mật khẩu tài khoản email, cần làm đơn xin cấp lại mật khẩu mang lên Phòng Truyền thông và tư vấn tuyển sinh tại Tầng 5 - Nhà điều hành trung tâm để được hướng dẫn cấp lại.