Hợp tác Quốc tế

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, dưới sự chứng kiến của ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk,Trường Đại học Tây Nguyên và Tập đoàn Bệnh viện Kenwa-kai Medical Foundation, Nhật Bản, đã tiến hành kí kết Bản ghi nhớ hợp tác liên quan tới tạo nguồn nhân lực (đăng tuyển, cung cấp thông tin sinh viên), đào tạo nguồn nhân lực về tiếng Nhật, đào tạo nguồn nhân lực (văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản, kiến thức chuyên môn về điều dưỡng). Đây là thông tin rất vui cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, đặc biệt là sinh viên Khoa Y dược.

Xem tiếp...

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí

Xem tiếp...

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi cán bộ khoa học và quản lý, trao đổi sinh viên, triển khai nguyên cứu chung, tổ chức giảng dạy và hội nghị chuyên đề, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

Xem tiếp...

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, triển khai nghiên cứu hợp tác, trao đổi tài liệu và thông tin khoa học, tổ chức hội thảo hội nghị, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

Xem tiếp...