Hợp tác Quốc tế

0
0
0
s2sdefault

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi cán bộ khoa học và quản lý, trao đổi sinh viên, triển khai nguyên cứu chung, tổ chức giảng dạy và hội nghị chuyên đề, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

0
0
0
s2sdefault
Xem tiếp...
0
0
0
s2sdefault

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, triển khai nghiên cứu hợp tác, trao đổi tài liệu và thông tin khoa học, tổ chức hội thảo hội nghị, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

0
0
0
s2sdefault
Xem tiếp...
0
0
0
s2sdefault

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

0
0
0
s2sdefault