Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Công văn

Thông báo Cán bộ

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Tây Nguyên Các biễu mẫu đính kèm : - Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng duyệt đề cương, sách, giáo trình, bài ...

Thứ hai, 10 Tháng 9 2018

Thông báo Học viên

Thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp khóa 11 (2016-2018)         Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên đã cho phép thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp khóa 11 ...

Thứ hai, 10 Tháng 9 2018

Thông báo Vừa học Vừa làm

LICH HOC LOP QTKD K15 T6/2019 BO SUNG

Thứ năm, 23 Tháng 5 2019