Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Lịch sử phát triển

             Tháng 6 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên đã ký quyết định thành lập Bộ môn Luật Kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế. Bộ môn có đội ngũ giảng viên được đào tạo trong nước và ngoài nước, có trình độ chuyên môn về các chuyên ngành Luật kinh tế, Luật Dân sự và tố tụng dân sự và Luật Quốc tế, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và áp dụng pháp luật cho sinh viên Khoa Kinh tế nói riêng và cho sinh viên Đại học Tây Nguyên nói chung.

Chức năng, nhiệm vụ

             Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần: Pháp luật đại cương, Pháp luật Việt Nam đại cương, Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Soạn thảo văn bản và hợp đồng, Hiến pháp và định chế chính trị, chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật. Giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chủ trương của Trường, Bộ Giáo dục và đào tạo; thường xuyên biên soạn và nâng cao chất lượng các bài giảng để đáp ứng những đòi hỏi khách quan trong tình hình mới của ngành giáo dục và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học cũng là nhiệm vụ trung tâm và không thể thiếu của bộ môn. Bộ môn đã tham gia nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ, các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau. Không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đi đôi với công tác giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Trình độ

Nơi đào tạo

Chức vụ

1

Trịnh Thị Thuỷ

1985

Luật Kinh tế

ThS

Viện Hàn lâm KHXHVN

Phó Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Thị Tuyền

1988

Luật dân sự và TTDS

ThS-Đang NCS

ĐH Luật Hà Nội

CBGD

3

Bùi Thị Thu Dung

1987

Luật Quốc tê

ThS

ĐH UTS (University Technology of Sydney)

CBGD

4

Đặng Thị Nhung

1986

Luật Dân sự và TTDS

ThS

Đại học Quốc Gia TP-HCM (ĐH Kinh tế-Luật TPHCM)

CBGD

5

Đỗ Thị Bông

1986

Luật Dân sự và TTDS

ThS-Đang NCS

Đại học Quốc Gia TP-HCM (ĐH Kinh tế-Luật TPHCM)

CBGD

6

Phan Thuý An

1986

Luật Kinh tế

ThS

Viện Hàn lâm KHXHVN

CBGD

 

 Ảnh giới thiệu bộ môn