Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I.  Lịch sử hình thành và phát triển.

Bộ môn Luật Kinh doanh được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên vào tháng 6 năm 2010, thuộc Khoa Kinh tế. Bộ môn có đội ngũ giảng viên được đào tạo trong nước và ngoài nước, có trình độ chuyên môn về các chuyên ngành Luật kinh tế, Luật Dân sự và tố tụng dân sự, Luật Quốc tế.

Việc thành lập Bộ môn có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết và vận dụng pháp luật vào trong thực tế cho sinh viên Khoa Kinh tế nói riêng và cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên nói chung.

Hiện nay, Bộ môn có 07 giảng viên cơ hữu, trong đó 02 Nghiên cứu sinh, 05 thạc sỹ.

Lãnh đạo bộ môn

 


Ths. Trịnh Thị Thủy

P. trưởng Bộ môn

II.    Chức năng và nhiệm vụ.

1.   Hiện tại, Bộ môn đang đảm nhận giảng dạy các học phần sau:

Pháp luật đại cương, Pháp luật Việt Nam đại cương, Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Soạn thảo văn bản và hợp đồng, Hiến pháp và định chế chính trị, chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật. Giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chủ trương của Trường, Bộ Giáo dục và đào tạo; thường xuyên biên soạn và nâng cao chất lượng các bài giảng để đáp ứng những đòi hỏi khách quan trong tình hình mới của ngành giáo dục và toàn xã hội.

2.  Hoạt động nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đi đôi với công tác giảng dạy cũng là nhiệm vụ trung tâm và không thể thiếu của Bộ môn. Hàng năm các giảng viên đã tham gia tích cực thực hiện đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ, viết các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau.

Một số đề tài nghiên cứu như:

  •  Xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự ở Buôn Ma Thuột (áp dụng trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình);
  • Khảo cứu pháp luật thế giới và Việt Nam liên quan đến công nhận và bảo hộ tài sản ảo;
  • Phân tích và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
  • Thực trạng vi phạm quy định thi tại Trường Đại học Tây Nguyên - Nguyên nhân và giải pháp;
  • Pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk;
  • Hợp đồng mua bán cà phê giữa nông dân với doanh nghiệp từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk;
  • Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp.

III.  Đội ngũ viên chức

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ -

CHỨC VỤ

HỌC PHẦN

GIẢNG DẠY

EMAIL

Giảng viên hiện tại của Bộ môn

1

Trịnh Thị Thủy

Thạc sĩ

P.Trưởng bộ môn

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế;

4. Chuyên đề giáo dục pháp luật.

ttthuy@ttn.edu.vn

2

Phan Thúy An

Thạc sĩ

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế;

4. Luật đất đai.

ptan@ttn.edu.vn

 

3

Đỗ Thị Bông

Thạc sĩ, NCS

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế;

4. Luật thương mại.

dtbong@ttn.edu.vn

 

4

Bùi Thị Thu Dung

Thạc sĩ

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế.

bttdung@ttn.edu.vn

 

5

Đặng Thị Nhung

Thạc sĩ

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế;

4. Hiến pháp và thể chế chính trị.

dtnhung@ttn.edu.vn

 

6

Nguyễn Trường Tam

Thạc sĩ

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Thanh tra đất đai.

nttam@ttn.edu.vn

 

7

Nguyễn Thị Tuyền

Thạc sĩ, NCS

 

 

1. Pháp luật Việt Nam đại cương;

2. Soạn thảo văn bản và hợp đồng;

3. Luật kinh tế;

4. Luật ngân hàng.

nttuyen@ttn.edu.vn

 

IV. Một số hình ảnh về các hoạt động của Bộ môn