Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Kinh tế được thành lập ngày 21/02/1997, là 1 trong 3 bộ môn đầu tiên được hình thành cùng với thời gian thành lập Khoa Kinh tế.

Hiện nay, Bộ môn có 11 cán bộ cơ hữu, trong đó 03 tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ và 03 cử nhân. 

Danh sách cán bộ của Bộ môn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

Đỗ Thị Nga

1977

Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa

dothinga@ttn.edu.vn

 2

Dương Thị Ái Nhi

1984

Tiến  sĩ, Trưởng Bộ môn

nhidhtn@yahoo.com

3

Bùi Ngọc Tân

1981

Nghiên cứu sinh, Phó BM

buitan.dhtn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Minh Phương

1979

Thạc sĩ, Giảng viên

phuongminhdhtn@yahoo.com

5

Vũ Trinh Vương

1984

Thạc sĩ, Giảng viên

vuongbmkt@gmail.com

5

Ao Xuân Hòa

1983

Tiến sĩ, Giảng viên

aoxuanhoadhtn@yahoo.com.vn

7

Phạm Văn Trường

1985

Nghiên cứu sinh, Giảng viên

vantruong36@gmail.com

8

Nguyễn Thảo Trang

1992

Thạc sĩ, Giảng viên

trangthao.nguyen177@gmail.com

9

Trịnh Hoài Thương

1993

Cử nhân, Giảng viên

hoaithuongktnl93@gmail.com

10

Lê Nguyễn Nghi Phong

1993

Cử nhân, Giảng viên

lenguyennghiphong@gmail.com

11

Nguyễn Thị Huyền Trang

1994

Cử nhân, Giảng viên

trangnguyen0822@gmail.com

 

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

Nhiệm vụ của Bộ môn Kinh tế là đào tạo nguồn nhân lực ở bậc Đại học và Sau đại học có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp.

Bộ môn Kinh tế hiện đang phụ trách đào tạo 02 chuyên ngành bậc Đại học là Kinh tế Nông nghiệp và Kinh tế học, 01 chuyên ngành Thạc sĩ là Kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, bộ môn còn tham gia đào tạo các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản lý đất đai và các chuyên ngành khoa học nông nghiệp liên quan khác.

Hiện tại, BM đang đảm nhận giảng dạy các môn học sau:

Các học phần giảng dạy bậc đại học: Kinh tế vi mô 1 và 2, Kinh tế vĩ mô 1 và 2, Nguyên lý kinh tế, Địa lý kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế nông lâm nghiệp, Phân tích chính sách nông lâm nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế công cộng, Kinh tế quốc tế, Tín dụng nông thôn, Phát triển nông thôn, Thị trường nông sản, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế công nghiệp, Chính sách  ngoại thương và công nghiệp, Phân tích lợi ích - chi phí, Phát triển cộng đồng, Quản lý công, Chương trình phát triển KTXH.

Các học phần giảng dạy sau đại học: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao, Kinh tế quốc tế nâng cao, Kinh tế nông lâm nghiệp, Phân tích chính sách nông lâm nghiệp, Phát triển nông thôn nâng cao, Kinh tế phát triển nâng cao, Phát triển vùng và địa phương, Quản lý công nâng cao.

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Bộ môn tổ chức và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội nông thôn, các vấn đề cấp bách trong chính sách, quản lý tài nguyên, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên.

Các giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề tài cấp Nhà nước, cấp Tỉnh, Bộ và đề tài cấp cơ sở, trong đó các đề tài nghiên cứu điển hình như:

 • Nghiên cứu và phân tích các chính sách phát triển bền vững vùng đệm các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Nguyên;
 • Tiếp cận thị trường của người nghèo và cận nghèo tỉnh Đắk Nông;
 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ đồng bào M'Nông tỉnh Đắk Nông;
 • Nghiên cứu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người vùng đệm vườn quốc gia ở Tây Nguyên;
 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế các xã đặc biệt khó khăn huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông;
 • Nghiên cứu kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;
 • Sử dụng đất nông nghiệp ở các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;
 • Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk.
 • Nghiên cứu chuỗi thị trường sản phẩm cà phê ở Đăk Lăk;
 • Phát triển cà phê bền vững theo hướng kết hợp trồng trọt và chăn nuôi ở các nông hộ tỉnh  Đắk Lắk;
 • Mô hình liên kết bền vững hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên;
 • Nâng cao năng lực bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở Miền Trung Việt Nam.

 ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Về đào tạo: Bộ môn không ngừng cập nhật, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ hội nhập.

Bộ môn tiếp tục cử đội ngũ giảng viên đi đào tạo dài hạn tại các nước có nền giáo dục tiên tiến, giúp nâng cao trình độ chuyên môn và có phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp.

- Về nghiên cứu khoa học: Tiếp tục tăng cường thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh các lĩnh vực nghiên cứu truyền thống, Bộ môn sẽ tích cực mở rộng nghiên cứu theo các hướng sau:

 • Nghiên cứu phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Quản lý quy hoạch trong phát triển nông nghiệp nông thôn Tây Nguyên;
 • Nghiên cứu tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc làm và đời sống hộ dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên;
 • Phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Tây Nguyên thích ứng với hội nhập;
 • Nâng cao năng lực lao động thích ứng với hội nhập;
 • Lao động - việc làm của lao động nông thôn Tây Nguyên thích ứng với hội nhập;
 • Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa;
 • Phát triển công nghiệp chế biến nông sản;
 • Xây dựng thương hiệu sản phẩm…