Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Kinh tế được thành lập ngày 21/02/1997, là một trong 03 bộ môn đầu tiên được hình thành cùng với thời gian thành lập khoa Kinh tế. Đến thời điểm tháng 03/2024, bộ môn có 8 cán bộ cơ hữu, trong đó có 04 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ.

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN