Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1. Tên bộ môn:                                                            QUẢN TRỊ KINH DOANH

                                                                                    (Business Administration)

                                                   

2. Lịch sử hình thành

- Thành lập vào ngày 21/02/1997, là một trong 03 bộ môn đầu tiên được hình thành cùng với thời gian thành lập Khoa.

-Trưởng Bộ môn đầu tiên: Do Phó trưởng Khoa Nguyễn Danh Sắc kiêm nhiệm,

- Đến năm 1999, Trưởng Bộ môn: Trần Xuân Ninh.

- Đến năm 2001, Trưởng bộ môn: H’Wen Niêkdăm.

                                Phó Bộ môn: Nguyễn Ngọc Thắng.

- Đến năm 2006, Trưởng bộ môn: Nguyễn Ngọc Thắng.

                                Phó Bộ môn: Từ Thị Thanh Hiệp.

- Năm 2016 đến nay: Trưởng Bộ Môn: Nguyễn Ngọc Thắng

                                    Phó Bộ môn: Nguyễn Văn Đạt

 

3. Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn:

 1. TT

  Họ và tên

  Học hàm, học vị

  Chức vụ hiện nay Địa chỉ Email Lĩnh vực nghiên cứu khoa học
  1 Nguyễn Ngọc Thắng  GVC. Tiến sĩ Trưởng bộ môn ngthang67@yahoo.com

  Quản trị dự án

  Quản trị rủi ro

  Kinh tế quốc tế và hội nhập 

  2 Nguyễn Văn Đạt Tiến sĩ   P. trưởng bộ môn datantoan2017@gmail.com

  Tái cấu trúc doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp

  Năng lực cạnh tranh

  3 H’Wen Niê Kdăm GVC.Thạc sĩ  P. trưởng khoa hwenniekdam@gmail.com

  Tâm lý kinh doanh

  Nông nghiệp - nông thôn

  Thị trường nông sản 

  4 Huỳnh Thị Nga Thạc sĩ  Giảng viên huynhngadhtn@yahoo.com

  Quản trị nhân sự

  Nguồn nhân lực địa phương 

  5 Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên Thạc sĩ - NCS  Giảng viên

  nguyentrinh_thanhnguyen

  @yahoo.com

  Kinh doanh quốc tế

  Tâm lý kinh doanh 

  6  Lê Thanh Hà  Thạc sĩ  Giảng viên thanhhatnu@yahoo.com

  Hành vi tổ chức

  Kinh tế quốc tế 

  7  Đỗ Mạnh Hoàng Thạc sĩ - NCS  Giảng viên dohoangdhtn@gmail.com

  Marketing

  Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp 

  8

  Phạm Thảo Vy

  Thạc sĩ 

  Giảng viên

  athos2299@gmail.com

  Quản trị tổ chức

  Hành chính văn phòng  

 

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

     Trưởng bộ môn

Ths. HWen Niê Kdăm 

   Phó trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Đạt

  P. trưởng bộ môn

Ths Huỳnh Thị Nga

      Giảng viên

Ths. NCS Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên

           Giảng viên

 

 

 

Ths Lê Thanh Hà

Ths. NCS Đỗ Mạnh Hoàng

          Giảng viên

 

 

Ths. Phạm Thảo Vy

     Giảng viên 

 

        Bộ môn hiện đang phụ trách đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho các hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, Hệ vừa làm vừa học và Hệ văn bằng 2.

        Ngoài ra còn tham gia đào tạo cho các đối tượng khác như: Cán bộ quản lý các cấp, các lĩnh vực, các đối tượng là chủ doanh nghiệp và sẽ tham gia khởi nghiệp trong khuôn khổ các dự án trong và ngoài nước, chủ yếu trong khu vực Tây Nguyên.

       Các học phần hiện nay bộ môn đang đảm nhận giảng dạy theo chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Luật kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng bao gồm: Quản trị học; Lập và phân tích Dự án đầu tư; Marketing căn bản; Quản trị Marketing; Quản trị sản xuất và tác nghiệp; Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;  ; Quản trị nhân sự; Kinh tế nguồn nhân lực; Quản trị hành chính văn phòng; Tâm lý học kinh doanh; Quản trị rủi ro; Quản trị doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

4. Hoạt động khoa học công nghệ của Bộ môn

                                                        Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn

       Bộ môn đã thực hiện là trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, thị trường, nhân sự, đặc biệt trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và khu vực nam Trung bộ.

       Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và các loại hình hợp tác xã, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ trong các lĩnh vực khác nhau.

       Tham gia 5 dự án do các tổ chức ngoài nước tài trợ (UNDP, ADB, Đức, Tây Ban Nha, Nhật bản) trong các lĩnh vực phát triển kinh tế cộng đồng và đào tạo cán bộ cho các địa phương.

       Đã tiến hành nghiên cứu 7 đề tài cấp Bộ và 25 đề tài cấp cơ sở kể từ khi thành lập đến nay.

      Tham gia nghiên cứu và tác nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước trong các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp nông thôn, lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, hổ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, phát triển kinh tế cho vùng đệm của Vườn quốc gia… trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

      Hàng năm đều được các cấp khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

                                                     Các công trình khoa học tiêu biểu đã công bố

                                                    trong 5 năm gần đây (2012 - 2017)

 

 

 

 

 

 5. Bộ phận đào tạo ngắn hạn và QHDN

                           Một số hoạt động điển hình của Bộ phận đào tạo ngắn hạn

                                                     và quan hệ doanh nghiệp

                             

 

                                   

 

                                           

                          Lớp tập huấn về phân tích tài chính tại Binh đoàn 15 - Gia Lai

                                  

                                   

                                                                    Lễ Trao chứng chỉ Kế toán trưởng 

                                     

                                Lớp Khởi sự doanh nghiệp - phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư

                                

                                                          Lớp khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Đắk Lắk

 

                              

                                                Sinh viên chính quy tham gia lớp Kỹ năng mềm