Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1. Tên bộ môn:  THÔNG TIN KINH TẾ

 

2. Lịch sử hình thành: Bộ môn Thông tin Kinh tế thành lập vào năm 2003 được tách ra từ bộ môn kinh tế - Khoa kinh tế. Từ năm 2003 bộ môn có tên gọi là Bộ môn kinh tế lượng, đến năm 2006 bộ môn đổi tên thành Thông tin Kinh tế. Khi mới tách có 5 cán bộ trong bộ môn, đến nay Bộ môn có 10 cán bộ.

    Danh sách giảng viên bộ môn THÔNG TIN KINH TẾ

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Hoá

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính

Số điện thoại: 0124 94 55555 

Mail: hoanguyenvan66@gmail.com   

 

 

 ThS. Phạm Thị Oanh

Phó trưởng bộ môn - Giảng viên

Số điện thoại: 0982 99 17 07

Mail: oanhdhtn1707@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 ThS. Nguyễn Đức Quyền

Giảng viên - Trợ lý khoa

Số điện thoại: 0167 39 39 39; 0905 78 79 86

 Mail: nguyenducquyen2009@gmail.com

 

 

 ThS. Đỗ Thị Thanh Xuân

Giảng viên

Số điện thoại: 0977 22 71 01

Mail: mfjthanhxuan@gmail.com

 

 

 ThS. Đặng Thị Thu Vân

Giảng viên

Số điện thoại: 0906 500 134

Mail: thuvan210888@yahoo.com.vn

 

 

 

 ThS. Trương Văn Thảo

Giảng viên - Trợ lý khoa

Số điện thoại: 0962 16 00 17; 0915 999 568

Mail: tvthao@ttn.edu.vn

                            truongvanthaobmt@gmail.com

 

 

 CN. Trần Thị Tuyến

Trợ lý khoa

Số điện thoại: 0976 602 808

Mail: tranthituyen.hatinh@gmail.com

CN. Hoàng Quang Du

Chuyên viên

Số điện thoại: 0946 23 03 47

Mail: hqdu@ttn.edu.vn

 

 

ThS - NCS.  Phan Thanh Chung

 Giảng viên

 Mail: thanhchungdhtn@gmail.com

 

3. Một số hình ảnh Bộ môn