Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông tin khoa hoc công nghệ

Sáng ngày 4/10/2019, tại phòng máy 1, Bộ Môn Tin học, Trường Đại học Tây Nguyên, nhóm tác giả đề tài cấp cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng nguồn học liệu số cho học phần Thiết kế và lập trình web cơ bản của Ngành CNTT”. Sinh viên Lê Thị Anh ...

Thứ hai, 11 Tháng 11 2019

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ SINH VIÊN 2019    Tên đề tài: Nuôi cấy cây lá bép (Gnetum gnemon L) trong điều kiện in vitro Chủ nhiệm đề tài:  Bùi Thị Hương, sv lớp CNSH K16 Nội dung hội thảo: Báo cáo kết ...

Thứ năm, 12 Tháng 12 2019