Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Công văn

Thông báo

HỘI THẢO CHUYÊN MÔNĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2019  Chủ nhiệm đề tài là TRẦN THỊ KIM THI tổ chức Hội thảo chuyên môn phục vụ côngtác nghiên cứu của đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019.Tên đề tài: “ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI NẤM ĂN TẠI VƯỜN QUỐC ...

Thứ năm, 21 Tháng 11 2019

Thông tin khoa hoc công nghệ

Sáng ngày 4/10/2019, tại phòng máy 1, Bộ Môn Tin học, Trường Đại học Tây Nguyên, nhóm tác giả đề tài cấp cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng nguồn học liệu số cho học phần Thiết kế và lập trình web cơ bản của Ngành CNTT”. Sinh viên Lê Thị Anh ...

Thứ hai, 11 Tháng 11 2019