Vinaora Nivo Slider 3.x

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

1. Giới thiệu bộ môn

Nhằm thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ trong xu hướng phát triển của đất nước và định hướng tiến tới một Trường đào tạo đa ngành và đa lĩnh vực, Bộ môn Công nghệ Môi trường được thành lập theo quyết định số 380/QĐ-ĐHTN-TCCB, ngày 07 tháng 04 năm 2010.

Lĩnh hội và tiếp thu những kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển chuyên ngành đào tạo từ các ngành khác trong trường và từ ngành Công nghệ môi trường của các trường Đại học trong nước, bộ môn đã từng bước phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Cán bộ của Bộ môn Công nghệ môi trường đã thực hiện nhiều đề tài các cấp:

1. Chủ trì 20 đề tài cơ sở;

2. Tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước; đề tài Nafosted;

3. Công bố nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước

Một số hướng nghiên cứu khoa học chính được cán bộ của bộ môn quan tâm và thực hiện:

1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí ô nhiễm môi trường;

2.  Tái sử dụng chất thải (nông nghiệp, biển, ….) tạo những hợp chất có giá trị kinh tế cao;

3. Chế tạo vật liệu từ phụ phẩm phẩm công nghiệp, nông nghiệp để xử cải tạo xử lí môi trường;

4. Quy hoạch, đánh giá tác động môi trường;

5. Ứng dụng mô hình để quản lý môi trường;

2. Đội ngũ cán bộ

Bộ môn hiện có 9 cán bộ viên chức, gồm: 1 Lãnh đạo trường (Phó hiệu trưởng) tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn, 7 cán bộ giảng dạy và 1 kỹ thuật viên. Trong đó có 1 PGS.TS, 4 nghiên cứu sinh, 3 thạc sĩ, và 1 cử nhân.

Tập thể cán bộ, viên chức Bộ môn Công nghệ môi trường

Họ và tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Chuyên ngành


Đặng Thị Thanh Hà

- GV, ThS-NCS

- Trưởng bộ môn

Công nghệ sinh học

Trần Thị Minh Hà

- GV, ThS- NCS

 - Phòng QHQT

Công nghệ môi trường

Trần Trung Dũng

- GVC, PGS.TS

Sinh thái môi trường


Phan Thị Thục Uyên

-  GV, Thạc sĩ

- Cán bộ TTNNTH

 Quản lý môi trường


Lê Thị Thúy Loan

-  GV, Thạc sĩ

Khoa học môi trường


Trần Thị Ngọc

-  GV, ThS- NCS

Khoa học ứng dụng (Sinh học ứng dụng)


Dương Thị Hải Ninh

- KTV, Cử nhân

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài lực lượng giảng viên cơ hữu, Bộ môn được sự hỗ trợ của các giảng viên đầu ngành của các Khoa, các Bộ môn khác trong trường, cũng như các giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học khác như ĐH Bách Khoa Tp. HCM, ĐH Khoa học tự nhiên Tp. HCM, ĐH Công nghiệp Tp. HCM, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Viện Nhiệt đới môi trường Tp. HCM, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.