Vinaora Nivo Slider 3.x

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (KHTN&CN) được thành lập theo Quyết định Số 1577/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 19/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên, trên cơ sở tách ra từ khoa Sư phạm. Ban đầu Khoa có 5 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, đào tạo 5 ngành bậc đại học: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học và Cử nhân công nghệ thông tin, chưa có đào tạo sau đại học. Đến nay, Khoa có 6 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật môi trường, tham gia đào tạo 8 ngành bậc đại học và 3 chuyên ngành bậc cao học.

Cán bộ giảng viên của Khoa phần lớn đã có trình độ Tiến sĩ được đào tạo bài bản tại các sơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước. Hiện nay nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa đang học tập ở nước ngoài, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, ...

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0262 3825 808

Email: khoakhtncn@ttn.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/khtncndhtn

Webside: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng: Là đơn vị quản lý hành chính và chuyên môn giúp Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao KHCN.

Nhiệm vụ đào tạo:

Quản lý đào tạo bậc Đại học, gồm các ngành:

TT

Ngành đào tạo

TT

Ngành đào tạo

1

Sư phạm Toán học

5

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

2

Sư phạm Vật lý

6

Công nghệ Thông tin

3

Sư phạm Hóa học

7

Công nghệ Sinh học

4

Sư phạm Sinh học

8

Công nghệ Sinh học – Y dược

Quản lý đào tạo bậc Sau đại học, gồm các ngành:

Cao học Toán giải tích

Cao học Sinh học thực nghiệm

Cao học Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng cầu nghiên cứu khoa học và hợp tác trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ khác:

Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục khác: kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm, các hoạt động khác của ngành sư phạm, thực hành nghề nghiệp các ngành ngoài sư phạm, ….

Tham gia giảng dạy các học phần đại cương thuộc các lĩnh vực: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Môi trường và Tin học cho các ngành khác trong toàn Trường.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

LÃNH ĐẠO KHOA: gồm 1 Trưởng khoa và 1 Phó trưởng khoa

Lịch trực lãnh đạo trong tuần

TS. Nguyễn Văn Bồng(điện thoại: 0905 851 851):      Trực Thứ 2, 4, 6

TS. Phạm Hữu Khánh(điện thoại: 0905 238 905):        Trực Thứ 2, 3, 5

TRỢ LÍ KHOA: Hiện nay khoa KHTN&CN có 3 trợ lý, gồm một trợ lý chuyên trách và hai trợ lý kiêm nhiệm. Cụ thể:

CN. Hoàng Phạm Hùng Quang: Phụ trách công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng và một số công tác khác khi Lãnh đạo Khoa yêu cầu.

TS. Phan Thị Kim Thư: Phụ trách công tác khoa học và đào tạo sau đại học.

CN. Dương Thị Hải Ninh: Phụ trách công tác mời giảng, công tác tài chính và một số công tác khác của Khoa.

CÁC BỘ MÔN:

BỘ MÔN TOÁN

Trưởng bộ môn: TS. Dương Quốc Huy (điện thoại: 0905 616 183)

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Huề

Đào tạo: Sư phạm Toán học; Cao học toán Giải tích

BỘ MÔN VẬT LÝ

Trưởng bộ môn: TS. Lê Minh Tân (điện thoại: 0935 318 151)

Phó trưởng bộ môn: ThS. Phùng Thị Tố Loan

Đào tạo: Sư phạm Vật lý; Sư phạm KHTN; Cao học Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán

BỘ MÔN HÓA HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Phan Tứ Quý (điện thoại: 0932 567 400)

Phó trưởng bộ môn: TS. Ngũ Trường Nhân

Đào tạo: Sư phạm Hóa học; Sư phạm KHTN

BỘ MÔN SINH HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Phương Hạnh (điện thoại: 0988 861 311)

Phó trưởng bộ môn:

Đào tạo: Sư phạm Sinh học; Sư phạm KHTN; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Sinh học - Y dược; Cao học Sinh học thực nghiệm 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Như (điện thoại: 0906 200 625)

Phó trưởng bộ môn:

Đào tạo: Cử nhân Công nghệ Thông tin

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trưởng bộ môn: ThS. Đặng Thị Thanh Hà (điện thoại: 0914 486 439)

Phó trưởng bộ môn:

Đào tạo: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Môi trường