Vinaora Nivo Slider 3.x

BỘ MÔN HOÁ HỌC

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Thành lập năm 1979, bộ môn Hóa học gồm có 07 cán bộ với nhiệm vụ chính là giảng dạy cho các lớp dự bị đại học, xây dựng phòng thí nghiệm Hóa đại cương, hướng dẫn thực tập Hóa đại cương cho các lớp Y khoa, Trồng trọt, Lâm nghiệp và Chăn nuôi thú y. Đây là những năm tháng ghi lại nhiều dấu ấn đẹp của bộ môn Hóa, mặc dù cuộc sống vật chất thời kì sau chiến tranh rất gian khổ nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, các cán bộ của bộ môn đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và các đồng nghiệp khác để biên soạn bài giảng và đứng lớp.

Từ năm học 2006 – 2007, bộ môn Hóa học chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học nhằm đáp ứng như cầu đào tạo giáo viên ngành Hóa học cho các trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của bộ môn Hóa học có 12 CBVC, gồm 4 tiến sĩ, 06 thạc sĩ (trong đó có 1 CB đang làm NCS), 1 cử nhân và 01 KTV phòng thí nghiệm.

2. Thông tin liên hệ

 

1

TS. GVC. Phan Tứ Quý

Trưởng Bộ môn

Email: phantuquy@ttn.edu.vn

2

TS.GVC. Ngũ Trường Nhân

Phó trưởng Bộ môn

Email: ntnhan@ttn.edu.vn

3

TS.GVC. Đinh Thị Xuân Thảo

Email: dtxthao@ttn.edu.vn

 4

TS. Phan Thị Kim Thư

Email: ptkthu@ttn.edu.vn

 

5

ThS. NCS. GVC. Phạm Thị Bé

Email: ptbe@ttn.edu.vn

6

ThS. Đặng Thị Thuỳ My

Email: dttmy@ttn.edu.vn

7

CN. Đàm Thị Bích Hạnh

Email: dtbhanh@ttn.edu.vn

8

ThS. Ninh Thị Minh Giang

Email: ntminhgiang@ttn.edu.vn

9

ThS. Phan Thị Thu Hà

Email: pttha@ttn.edu.vn

10

CN. Hoàng Phạm Hùng Quang

Email: hphquang@ttn.edu.vn

Trợ lý Khoa

 
11

ThS. Phạm Thị Huyền Thoa

Email: pththoa@ttn.edu.vn

12

Kỹ Sư. Đoàn Thị Cơ Thường

Kỹ thuật viên

Email: dtcthuong@ttn.edu.vn