PGS.TS. Lê Đức Niêm
Chủ tịch Hội đồng trường
Nhiệm kì 2018-2023

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ 2018 – 2023

(Kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Họ và tên

Chức danh/ Chức vụ/ Đơn vị

Ghi Chú

 

Thành viên đương nhiên

1

Nguyễn Thanh Trúc

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng

 

2

Y Tru Aliô

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường

 

3

Trần Trung Dũng

Phó Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Văn Nam

Phó Hiệu trưởng

 

5

Bùi Ngọc Tân

Bí thư Đoàn Trường

 

 

Thành viên bầu

6

Lê Đức Niêm

GVCC, Trưởng khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐT

7

Nguyễn Anh Dũng

GVCC, Viện trưởng viện CNSH & MT

 

8

Văn Tiến Dũng

GVCC, Trưởng phòng Khoa học & QHQT

 

9

Trần Quang Hạnh

GVCC, Phó Trưởng khoa Chăn nuôi thú y

 

10

Ngô Thị Hiếu

GV, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

11

Nguyễn Thanh Hưng

GVCC, Trưởng khoa Sư phạm

 

12

Phạm Hữu Khánh

GVCC Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học

 

13

Phạm Trọng Lượng

GVC, Trưởng phòng CTCT & HSSV

 

14

Nguyễn Phương Đại Nguyên

GVCC, Trưởng khoa KHTN & CN

 

15

Lê Thế Phiệt

GVC, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

 

16

Nguyễn Thị Kim Phượng

GVC, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, PTC

 

17

Thân Trọng Quang

GVCC, Trưởng BM khoa Y dược

 

18

Huỳnh Văn Quốc

GVC, Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD

 

19

Nguyễn Thanh Tân

GVC, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

 

20

Nguyễn Thị Tĩnh

GVC, Trưởng khoa Lý luận Chính trị

 

21

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV, Phó Trưởng phòng Hành chính - TH

 

22

Võ Văn Viên

GVCC, Phó Trưởng phòng Đào tạo SĐH

 

 

Thành viên ngoài trường

23

Vũ Thanh Bình

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

24

H’Yim Kđoh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

 

25

Phạm Đăng Khoa

GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

 

26

Vương Hồng Lĩnh

GĐ Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

 

27

Nguyễn Đại Phong

GĐ BV đa khoa vùng Tây Nguyên

 

28

Vương Hữu Nhi

Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

 

29

Phạm Đông Thanh

GĐ Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk