DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Năm

1

GS.TS. Bảo Huy

K. Nông Lâm nghiệp

2018

2

PGS.TS. Trần Trung Dũng

Ban Giám hiệu

2016

3

PGS.TS. Trần Quang Hân

K. Chăn nuôi - Thú y

2006

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Diên

K. Chăn nuôi - Thú y

2015

5

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui

K. Chăn nuôi - Thú y

2015

6

PGS.TS. Trần Quang Hạnh

K. Chăn nuôi - Thú y

2016

7

PGS.TS. Phạm Thế Huệ

K. Chăn nuôi - Thú y

2018

8

PGS.TS. Lê Đức Niêm

K. Kinh tế

2018

9

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

K. KHTN & CN

2018

10

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

K. Nông Lâm nghiệp

2015

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

K. Nông Lâm nghiệp

2016

12

PGS.TS. Phan Văn Tân

K. Nông Lâm nghiệp

2018

13

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng

K. Sư phạm

2013

14

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm

K. Sư phạm

2018

15

PGS.TS. Phùng Minh Lương

K. Y - Dược

2014

16

PGS.TS. Thân Trọng Quang

K. Y - Dược

2015

17

PGS.TS. Phan Văn Trọng

P. Đào tạo sau đại học

2016

18

PGS.TS. Võ Văn Viên

P. Đào tạo sau đại học

2016

19

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

P. KH & QHQT

2018

20

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện CNSH&MT

2006

21

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh

Viện CNSH&MT

2018