Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo phòng Quản lý Chất lượng

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục thực hiện đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến cho các học phần học kỳ 2 và học kỳ hè, năm học 2020 – 2021   Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm./.      

Thứ tư, 08 Tháng 9 2021

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

KẾ HOẠCH Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021               Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày ...

Thứ tư, 15 Tháng 9 2021