Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO V/v xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học Kính gửi: Lãnh đạo các khoa Để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra, phù hợp mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học, phù hợp với sứ mạng, ...

Thứ tư, 02 Tháng 6 2021