Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột

Email: pqlcl@ttn.edu.vn 

(84-262) 3825191

I. Lược sử đơn vị

   Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Phòng được thành lập theo Quyết định số: 266/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 16/03/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

   Vào cuối năm 1997, Trường thành lập Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra với chức năng tổ chức thi kết thúc học phần. Đến tháng 10/1998 Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra đổi tên thành Trung tâm Khảo thí, với đội ngũ cán bộ cơ hữu gồm 5 người (Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 chuyên viên, 01 cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm, 01 cán sự) do Hiệu trưởng trực tiếp làm Giám đốc. 

   Từ năm 2002 theo yêu cầu sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng (2002 - 2007), Trường đã đổi tên Trung tâm Khảo thí  thành Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thêm nhiệm vụ là tự đánh giá trường đại học.

   Tháng 3 năm 2011, Trường ra quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD).

   Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Trường ra quyết định đổi tên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD thành Phòng Quản lý chất lượng.

II. Chức năng nhiệm vụ

   1. Chức năng:

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD).

   2. Nhiệm vụ:

   a. Khảo thí:

      -  Xây dựng lịch thi;

      -  Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi trên mạng và cung cấp  bảng điểm cho các đơn vị liên quan.

      -  Nhận và bảo quản ngân hàng câu hỏi đề thi theo quy định;

      -  Đề xuất các biện pháp cải tiến thi.

      -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

   b.    Bảo đảm chất lượng giáo dục

      -  Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác BĐCLGD;

      -  Thực hiện các công tác liên quan đến đánh giá & BĐCLGD.

      -  Liên kết và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài để hoàn thiện công tác BĐCLGD.

      -  Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng giáo dục (CLGD) của các ngành đào tạo (CTĐT), hoạt động giảng dạy của giảng viên.

III. Lãnh đạo phòng

 


ThS. Huỳnh Văn Quốc
Trưởng Phòng

 ThS. Trần Thị Giang
Phó Trưởng Phòng

 

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng: ThS. GVC. Huỳnh Văn Quốc

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công việc:

-  Đối ngoại, nhân sự và cơ sở vật chất của Phòng;

-  Giữ mã khóa sửa điểm trong phần mềm quản lý đào tạo;

-  Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục;

-  Công tác coi thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng, đại học các hệ;

-  Công tác thi các lớp sau đại học;

-  Kiêm nhiệm công tác giảng dạy khoa Nông Lâm nghiệp.

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Giang

Giúp Trưởng phòng phụ trách và tham gia:

-  Trực tiếp phụ trách công tác quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi các lớp hệ chính quy, hệ VLVH;

-  Tham gia chỉ đạo công tác chấm thi kết thúc học phần các hệ;

-  Tham gia chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục.

3. Chuyên viên: ThS. Lý Ngọc Tuyên

-  Chuyên trách các công việc liên quan đến Bảo đảm chất lượng giáo dục;

-  Làm thư ký các ban thi;

-  Quản lý tài sản của Phòng; xây dựng kế hoạch sử dụng và quản lý văn phòng phẩm;

-  Kiêm nhiệm công tác giảng dạy khoa Chăn nuôi Thú y.

4. Chuyên viên: TS. Trần Văn Cường

- Chuyên trách công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tham gia công tác Thư ký kỳ thi học kỳ Sau đại học;

- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy Đại học, Sau đại học khoa Nông Lâm nghiệp, Khoa KHTN&CN;

- Phụ trách Website của phòng.

5. Chuyên viên: ThS. Ngũ Thị Nhung

-  Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

-  Làm thư ký các ban thi;

-  Quản lý và nhập điểm thi.

6. Chuyên viên: CN. Đặng Thị Tuyết Lan

-  Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

-  Làm thư ký các ban thi;

-  Quản lý và nhập điểm thi;

-  Thanh toán tiền tổ chức thi.

7. Chuyên viên: CN. Trần Minh Trí

-  Tham gia công tác BĐCLGD;

-  Làm thư ký các ban thi;

-  Xây dựng kế hoạch thi;

-  Quản lý và nhập điểm thi;

-  Quản lý bài khi chấm thi.

8. Chuyên viên: CN. Nguyễn Tiến Dần

-  Tham gia công tác BĐCLGD;

-  Làm thư ký các ban thi;

-  Chuẩn bị danh sách sinh viên dự thi các lớp hệ chính quy.

-  Quản lý và nhập điểm thi;

-  Theo dõi tiến độ chấm thi;

-  Lưu trữ và gửi bảng điểm thi cho Phòng Đào tạo;

- Làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

9. Chuyên viên: KS. Phạm Thị Tú Anh

-  Tham gia công tác BĐCLGD;

-  Làm công tác Văn thư (Nhận công văn đến);

-  Gửi và nhận bài thỉnh giảng;

-  Đánh phách bài thi các lớp đại học chính quy.

 10. Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Oanh

 - Chuyên trách công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tham gia làm thư ký các Ban thi;

- Phụ trách các phần mềm liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Thực hiện một số khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan;

- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tự đánh giá CSGD và CTĐT;

 - Kiêm nhiệm công tác giảng dạy tại Khoa Kinh tế;

- Các công việc khác được Trưởng phòng phân công.

V. Đội ngũ cán bộ viên chức

1. Số lượng cán bộ, chuyên viên: 10

2. Trình độ đào tạo: 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 4 cử nhân/kỹ sư.

VI. Các lĩnh vực cụ thể được quản lý

-  Công tác BĐCLGD;

-  Công tác Khảo thí.