THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC : 2022-2023


 

1. Thời gian THI: từ 19/12/2022 đến 07/01/2023 - Sinh viên được nghỉ tết dương lịch 3 ngày từ 31/12/2022 đến hết 02/01/2023.

2. Giảng viên: Đề nghị giảng viên căn cứ vào lịch thi để chấm bài đảm bảo tiến độ.

3. Các mẫu quy định khảo thí vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Quy trình chấm bài thi:

 Phòng Quản lý chất lượng thông báo./.