Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo cấp Trường, năm 2023:

Tổng kết công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục


1. Mục đích của Hội thảo

          Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Với mong muốn hoạt động Bảo đảm và kiểm định chất lượng ngày càng hiệu quả, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thảo “Tổng kết công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục”. Hội thảo này nhằm mục đích tạo ra một không gian để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học có thể trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

2. Nội dung Hội thảo

Trên cơ sở chủ đề Hội thảo: “Tổng kết công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục”, Ban tổ chức đề xuất các nội dung gợi ý để viết bài tham luận, cụ thể như sau:

(1)    Tổng kết về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học và kiểm định chất lượng (KĐCL) cơ sở giáo dục (CSGD);

(2)    Chia sẻ kinh nghiệm khi viết báo cáo Tự đánh giá (TĐG) và công tác chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá ngoài/KĐCL; Kế hoạch cải tiến chất lượng sau TĐG và KĐCL;

(3)     Bảo đảm chất lượng cấp CTĐT đáp ứng các tiêu chuẩn KĐCL trong nước và quốc tế;

(4)    Tác động của hoạt động KĐCL đến việc nâng cao chất lượng giáo dục;

(5)    Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học; thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại CSGD;

(6)    Xây dựng và phát triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra; Đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT;

(7)    Định hướng phát triển đào tạo, gắn tư duy khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ cộng đồng;

(8)     Các nội dung liên quan đến hoạt động về công tác bảo đảm và KĐCL giáo dục đại học.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội thảo

- Thời gian dự kiến: Ngày 20/12/2023 (01 ngày);

- Địa điểm: Phòng 7.1, Tầng 7, Nhà Điều hành – Trường Đại học Tây Nguyên;

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên, viên chức của các đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia, khách mời ngoài Trường.

4. Thể lệ gửi bài kỷ yếu Hội thảo

- Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt.

- Yêu cầu về hình thức, nội dung bài viết/bài kỷ yếu: Các bài báo cáo/bài báo/tham luận là bài viết toàn văn, có tính mới, cập nhật thông tin và nội dung liên quan đến chủ đề của Hội thảo (Theo Phụ lục 1).

- Thể thức trình bày bài viết/bài kỷ yếu: Theo Phụ lục 2.

- Bài viết gửi về: TS. Trần Văn Cường, Phòng Quản lý chất lượng – Tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, bản điện tử gửi về hộp thư: pqlcl@ttn.edu.vn  trước ngày 15/12/2023.

- Các bài viết gửi về sẽ được Ban tổ chức đánh giá, sàng lọc, nếu đạt yêu cầu sẽ được in trong Kỷ yếu của Hội thảo; Tác giả/nhóm tác giả sẽ được tính giờ khoa học/hưởng tiền nhuận bút theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký báo cáo in kỷ yếu hoặc báo cáo tham luận trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Tùy theo chất lượng, nội dung của bài viết, Ban tổ chức sẽ tiến hành bình duyệt, chọn lọc và thông báo kết quả cụ thể.

- Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt mục đích của Hội thảo, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong trường bao gồm: P. QLCL, P. Đào tạo, P. TCCB, TT. ĐMST tỉnh Đắk Lắk, P. Công tác sinh viên, các Khoa (08 khoa) chuẩn bị nội dung và cần có ít nhất 01 bài báo cáo liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

5. Thông tin về Hội thảo và liên hệ

- Trưởng ban tổ chức Hội thảo: PGS. TS. Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

- Đơn vị đầu mối tổ chức Hội thảo: Phòng Quản lý chất lượng – Trường Đại học Tây Nguyên (ThS. Huỳnh Văn Quốc – Trưởng phòng Quản lý chất lượng).

- Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật trên website của Trường Đại học Tây Nguyên tại địa chỉ:  https://www.ttn.edu.vn/index.php/pqlcl

- Chương trình dự kiến của Hội thảo: Theo Phụ lục 3.

- Trường hợp cần thiết, đề nghị Quý Trường/Đơn vị, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học liên hệ trực tiếp TS. Trần Văn Cường, Email: trancuong@ttn.edu.vn; điện thoại: 0336984747 để được giải đáp hoặc phối hợp thực hiện.

          Rất mong nhận được sự quan tâm của các cơ sở giáo dục và các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, viên chức.

          Trường Đại học Tây Nguyên trân trọng./.