Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Nông Lâm nghiệp, tầng 4 nhà điều hành trung tâm, 567 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo Khoa:

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
ThS. Lê Đình Nam Phó trưởng khoa - phụ trách chung 0914053097 ldnam@ttn.edu.vn
TS. Nguyễn Văn Minh Phó trưởng khoa 0913484315 nvminh@ttn.edu.vn

Trợ lý khoa:

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
ThS. Trần Quang Huy Trợ lý đào tạo và quản lý sinh viên 0948059069 tranquanghuyg@ttn.edu.vn
ThS. Phạm Đoàn Phú Quốc Trợ lý đào tạo và kế hoạch học tập 0914166028 pdpquocg@ttn.edu.vn
ThS. Trần Thị Phượng Trợ lý văn phòng 0935951913 ttphuong@ttn.edu.vn
ThS. Ngô Thế Sơn Trợ lý khoa học và đào tào sau đại học 0946718458 ngotheson@ttn.edu.vn