KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, năm 2024 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ GDĐT (MOET)


Vui lòng xem Kế hoạch chi tiết tại đây

 

Attachments:
Download this file (Ke hoach TDG va DGN CTDT nam 2024 - Ke hoach 07 ngay 01.4.2024.pdf)Kế hoạch TĐG và ĐGN CTĐT 2024[ ]2019 kB