THÔNG BÁO

Về việc cử viên chức tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐHQG-TPHCM) đợt 1, năm 2024 tại Trường Đại học Tây Nguyên 


KÍNH GỬI: LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

 

THÔNG BÁO CÓ FILE ĐÍNH KÈM THEO