THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-05 “Xác định giá trị khoa học của các loài Nấm lớn sử dụng trong các bài thuốc của người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk”, do ThS. Nguyễn Hữu Kiên làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 3.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!