THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh Xác định nguồn gen và phát triển sản xuất giống gà của đồng bào tại chỗ tỉnh Đắk Lắk”, do PGS. TS. Trần Quang Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 3.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!