THÔNG BÁO

 Về việc triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

các trình độ của giáo dục đại học, năm 2024


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

 

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016ban hành Quyđịnh về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD của Cục quản lý chất lượng ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo; Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 về việc điều chỉnh một số phụ lục của Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD);

Dựa trên Thông báo số 38/TB-ĐHTN ngày 23/01/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc đăng ký và xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, năm 2024 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET);

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐHTN ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, năm 2024 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET);

Để hoạt động tự đánh giá (của 04 CTĐT năm 2024) được tiến hành thống nhất và triển khai kịp thời, đạt chất lượng, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các Khoa thực hiện theo Hướng dẫn (kèm theo thông báo này). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý chất lượng (gặp Trần Văn Cường; SĐT/Zalo: 0336984747) để được hỗ trợ.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các Khoa có CTĐT tự đánh giá nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Attachments:
Download this file (Huong dan trien khai TDG CTDT theo tieu chuan cua Bo GDDT.pdf)Hướng dẫn [ ]1533 kB
Download this file (TB Vv trien khai hoat dong TDG CTDT nam 2024.pdf)Thông báo[ ]563 kB