BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của Giảng viên, Viên chức và NLĐ các đơn vị về môi trường làm việc tại Trường, năm 2024


Xin vui lòng xem file báo cáo chi tiết kèm theo./.