THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-06 “Nghiên cứu lên men phụ phẩm nông nghiệp để tạo Prodigiosin, Nano/micro-prodigiosin ứng dụng kiểm soát sinh học trong nông nghiệp”, do PGS.TS. Nguyễn Văn Bốn làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Viện CNSH&MT - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!