Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sáng ngày 21/9/2018, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Luận, chuyên ngành Khoa học cây trồng; mã số: 62.62.01.10.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1574/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách

trong Hội đồng

1

GS.TS Nguyễn Minh Hiếu

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3

TS. Tôn Nữ Tuấn Nam

Liên hiệp các hội KHKT Đắk Lắk

Phản biện 1

4

TS. Nguyễn Xuân An

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 2

5

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

6

TS. Lê Hồng Lịch

Trung tâm NC&QTMT NN Miền Trung và Tây Nguyên

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Văn Sanh

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

Đến dự lễ Khai mạc có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Nông lâm nghiệp, các thành viên Hội đồng và các cán bộ giảng viên của Khoa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo của Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Hiệu trưởng hi vọng với chất lượng đội ngũ cán bộ Khoa Nông Lâm Nghiệp ngày càng được nâng cao, chương trình đào tạo ngày càng đổi mới, trong thời gian tới Khoa sẽ có những chiến lược phát triển hơn để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của các tỉnh Tây Nguyên, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Thầy chúc NCS Nguyễn Hữu Luận bình tĩnh, tự tin bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó hiệu trưởng phát biểu tại lễ bảo vệ

Luận án: "Nghiên cứu hiệu lực tồn dư của phân lân và Kali đối với cà phê vối giai đoạn kinh doanh tại Đắk Lắk" của Nguyễn Hữu Luận, với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trương Hồng và PGS.TS. Trình Công Tư.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Minh Hiếu – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Hữu Luận trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng nhất trí và chúc mừng NCS Nguyễn Hữu Luận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch hội đồng điều hành buổi lễ

NCS Nguyễn Hữu Luận bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng

TS. Trương Hồng và PGS.TS. Trình Công Tư – Hướng dẫn khoa học NCS Nguyễn Hữu Luận

Hội đồng chấm luận án và NCS chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin