Thông báo

THÔNG BÁO Về việc góp ý phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Có thông báo và mẫu đính kèm

Thứ tư, 07 Tháng 11 2018

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-01 “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và độc tính cấp của một số loài nấm thuộc họ nấm độc Amanitaceae ở tỉnh Đắk Lắk” do PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên l ...

Thứ ba, 13 Tháng 11 2018
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Khối thi đua số 11 ...

Sáng ngày 14/11/2018, tại Phòng P5.23 Ban tổ ...

Làm việc với ...

Chiều ngày 07/11/2018, tại phòng A2, Lãnh đạo ...

Làm việc với đoàn ...

Thực hiện công văn số 8229/BNN-TCCB về việc báo ...