Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Chiều ngày 04/08/2019, tại Nhà Điều hành trung tâm, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Kiều An, chuyên ngành Khoa học cây trồng (mã số 62.62.01.10) với luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng, phát triển cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre var. Robusta)” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, PGS.TS. Võ Văn Viên – Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học; các nhà Khoa học tham gia Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ theo Quyết định số 1310/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên và đặc biệt đến dự buổi lễ còn có sự có mặt của PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – người hướng dẫn khoa học cho NCS. Đỗ Thị Kiều An cùng một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Quyết định số 1310/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở, danh sách thành viên Hội đồng gồm:

TT

Họ và tên, chức danh, học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3.

PGS.TS. Trình Công Tư

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên

Phản biện 1

4.

 

TS. Tôn Nữ Tuấn Nam

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Đắk Lắk

Phản biện 2

5.

PGS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

6.

TS. Trần Văn Thủy

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Đắk Lắk

Uỷ viên

7

TS. Trương Hồng

Viện KHKT NLN Tây Nguyên

Uỷ viên

PGS.TS. Võ Văn Viên – Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đọc Quyết định thành lập Hội đồng

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Đỗ Thị Kiều An trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam điều hành buổi lễ

Trong phần trình bày tóm tắt Luận án, NCS. Đỗ Thị Kiều An đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét chung của Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.

NCS. Đỗ Thị Kiều An bảo vệ Luận án trước Hội đồng

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nhận xét Luận án và đặt câu hỏi cho NCS

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – người hướng dẫn khoa học của NCS đã có nhận xét rất sâu sắc, mô tả những khó khăn và nỗ lực mà nghiên cứu sinh đã vượt qua. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao năng lực nghiên cứu của NCS và khẳng định kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng không chỉ của NCS mà còn nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, những ý kiến góp ý của các nhà khoa học và sự quan tâm của Lãnh đạo Khoa Nông Lâm nghiệp – Trường Đại học Tây Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – hướng dẫn khoa học cho NCS. Đỗ Thị Kiều An trình bày ý kiến trước Hội đồng

Sau khi nghe NCS. Đỗ Thị Kiều An trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS. Đỗ Thị Kiều An đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở.

Hội đồng chấm luận án và NCS chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin