Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Đứng trước thực tế khó khăn trong việc đề xuất hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là cán bộ trẻ ở khoa Nông Lâm nghiệp; được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2018 khoa Nông Lâm nghiệp tổ chức Seminar: “Định hướng nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp” tại phòng sinh hoạt chuyên đề, khu nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm nghiệp.

Chương trình Seminar được GS.TS. Bảo Huy báo cáo, thúc đẩy chương trình với sự tham gia của cán bộ, giảng viên hai Bộ môn Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường cùng một số cán bộ giảng viên các Bộ môn Sinh học thực vật, Bảo vệ thực vật, Quản lý tài nguyên đất, Khoa học đất, Cơ khí và công nghệ sau thu hoạch, thuộc khoa Nông lâm nghiệp.

GS.TS. Bảo Huy – Báo cáo, thúc đẩy chương trình Seminar.

Seminar “Định hướng nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp” nhằm thúc đẩy trao đổi và xác định cụ thể “Những vấn đề cần nghiên cứu trong khoa học sinh thái và quản lý tài nguyên, môi trường rừng”.

Mục tiêu chính của Seminar là giúp cho đội ngũ cán bộ và giảng viên làm nghiên cứu khoa học phân loại được các hướng nghiên cứu trong sinh thái, quản lý tài nguyên và môi trường rừng; Phát triển được những vấn đề cần nghiên cứu trong Lâm nghiệp: sinh thái rừng, quản lý tài nguyên rừng, môi trường rừng trong bối cảnh quản lý Lâm nghiệp có nhiều thay đổi hiện nay; Chọn lọc được những chủ đề nghiên cứu ý nghĩa, thực tiễn, khả thi để có thể kết hợp với từng chuyên môn sâu phát triển thành các đề xuất nghiên cứu cụ thể.

Bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của đội ngũ cán bộ cùng với sự thúc đẩy và tư vấn của GS.TS. Bảo Huy, tất cả thành viên tham gia được chia thành 03 nhóm thảo luận dựa trên ba lĩnh vực cần ưu tiên nghiên cứu đối với chuyên ngành, gồm: Sinh thái rừng, Quản lý rừng và Môi trường rừng để từ đó tìm ra những vấn đề còn thiếu sót và chưa được quan tâm giải quyết. Kết quả thảo luận của 03 nhóm được chia sẻ, trao đổi và phân tích, góp ý bởi tư vấn, đã xác định được 15 hướng nghiên cứu với hơn 60 chủ đề nghiên cứu có tính thực tiễn. Các chủ đề nghiên cứu cũng được tất cả thành viên thảo luận, đánh giá để xếp loại ưu tiên về mức độ khả thi.

Nhóm 1: Lĩnh vực nghiên cứu đối với chuyên ngành Sinh thái rừng

Nhóm 2: Lĩnh vực nghiên cứu đối với chuyên ngành Quản lý rừng

Nhóm 3: Lĩnh vực nghiên cứu đối với chuyên ngành Môi trường rừng

Seminar: “Định hướng nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp” đã đáp ứng được nhu cầu thực tế về định hướng hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành hiện nay ở khoa. Với số lượng chủ đề, thuộc từng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành được xác định, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển hoạt động KHCN về Lâm nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và khả thi trong bối cảnh quản lý và phát triển ngành Lâm nghiệp hiện nay. Kết quả từ seminar này sẽ là tiền đề để mỗi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu liên hệ với chuyên môn sâu do cá nhân đảm nhiệm, phát triển thành các ý tưởng, đề xuất nghiên cứu cụ thể; tự tin và chủ động hơn khi đăng ký hoạt động KHCN các cấp, nghiên cứu tư vấn, chuyển giao, đề xuất thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện đề tài thạc sĩ, luận án tiến sĩ của các chuyên ngành có liên quan trong khoa Nông Lâm nghiệp trong thời gian đến.

TS. Cao Thị Lý - Phó Trưởng Khoa Nông Lâm nghiệp trao đổi một số ý kiến tại Seminar.

Toàn cảnh Seminar

Chụp hình lưu niệm

Khoa Nông Lâm nghiệp