• Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

  Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của

  các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021


  Thông báo có file đính kèm.

   

  Read more
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
  SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC
  CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG   

  Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 6/KH-QLCL ngày 05/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, viên chức về thái độ làm việc của các đơn vị chức năng trong Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
  Phòng báo cáo kết quả như sau:


  Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.

  Read more
 • Báo cáo kết quả khảo sát về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng TN-TH, hệ thống CNTT và dịch vụ tại Trường, năm học 2020-2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

  Về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường, năm học 2020-2021

  (Khảo sát phiếu online)


  Thông tin chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm./.

   

  Read more
 • Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
  Ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD
  trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021   

  Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 5/KH-QLCL ngày 01/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; Phòng Quản lý chất lượng báo cáo kết quả như sau:

  Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

  Read more
 • Báo cáo KQ khảo sát cựu SV, Nhà tuyển dụng về chất lượng ĐT và CTĐT của Trường, năm 2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ 

  Về việc khảo sát cựu SV, Nhà tuyển dụng về chất lượng ĐT và CTĐT của Trường, năm 2021


  (Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo)

  Read more
 • Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế năm 2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế

  của Nhà trường, năm 2021


  KHẢO SÁT ONLINE TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/jeub8Mqw3zQ3a1SX7

   

  Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

      Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

     Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và quan hệ quốc tế (QHQT), Nhà trường ban hành kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động NCKH và QHQT của Trường, cụ thể như sau:

  1. Mục đích

  - Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

  - Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học, chuyên viên, … để hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của các bên liên quan về hoạt động NCKH và QHQT của Trường; đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, … được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động NCKH và QHQT, quy định và điều kiện liên quan của Nhà trường;

  - Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy trình, quy trình và các văn bản liên quan đến công tác NCKH và QHQT, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả của hoạt động NCKH và QHQT của Nhà trường trong thời gian đến.

   2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

  - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

  - Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

  - Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động NCKH và QHQT Nhà trường được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

   3. Thời gian thực hiện

            Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021.  

   4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

     Dự kiến đối tượng tham gia khảo sát là Lãnh đạo Trường (Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường); Cán bộ quản lý (Trưởng/phó) ở các Khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm trong Trường; đội ngũ viên chức, giảng viên, nhà khoa học, … của Nhà trường đã từng trực tiếp tham gia/thực hiện dự án, đề tài, chương trình KHCN, … tham gia/tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, … hoặc đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn/dài hạn về hoạt động NCKH, chuyển giao CN và QHQT ở cả trong và ngoài nước.

   Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

             https://forms.gle/jeub8Mqw3zQ3a1SX7

   

  CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

  Trân trọng. 

   

  Read more
 • Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021

  KẾ HOẠCH

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021


   

   

            Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Nhà trường về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021;

            Căn cứ Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Nhà trường về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

            Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

            Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, người dạy (giảng viên) và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021 như sau:

   1. Mục đích

  - Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

  - Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên, giảng viên và các bên liên quan nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của người học, người dạy, VC-NLĐ về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm (TN), thực hành (TH), hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021;

  - Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại Thư viện, các phòng TH, TN, hệ thống CNTT và các dịch vụ qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra;

  - Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của Nhà trường.

   2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

  - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

  - Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

  - Thông tin phản hồi từ người học, người dạy, VC-NLĐ về mức độ đáp ứng Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021 được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

   3. Thời gian thực hiện

            Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

   

  4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

            - Người học đang học hệ đại học các lớp chính quy, người dạy trong toàn Trường;

            - Dự kiến khoảng trên 70% số giảng viên (GV) và nhân viên phòng thí nghiệm (Kỹ thuật viên) thuộc các Khoa: Y-Dược, Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y, Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; các khoa còn lại trên 50% tổng số giảng viên thực hiện khảo sát.

            - Dự kiến khoảng 50% tổng số sinh viên (SV) các ngành đào tạo của các lớp đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019 và 2020 toàn Trường thuộc các Khoa: Y-Dược, Sư phạm, Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y, Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, Khoa Kinh tế, Ngoại ngữ và Lý luận chính trị (Lớp nào có số lượng SV ≥ 50 thì lấy 50 bạn làm phiếu khảo sát; lớp nào số lượng SV < 50 thì 100% tham gia làm phiếu khảo sát).

             

  5. Nội dung khảo sát

  Phần 1: Thông tin chung của đối tượng tham gia khảo sát:

           Độ tuổi, giới tính, khoa, ngành, khóa học, …

  Phần 2: Thông tin bộ câu hỏi khảo sát:

            Khảo sát nhằm thu thập các thông tin phản hồi từ người học, người dạy về mức độ đáp ứng Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021. Bộ câu hỏi khảo sát gồm 3 phần: Thư viện, Phòng Thí nghiệm - Thực hành; Hệ thống CNTT và dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021 được thiết kế nhằm đánh giá mức độ hài lòng của SV, GV thể hiện ở 5 mức độ: 1-Hoàn toàn không hài lòng, 2-Không hài lòng, 3-Bình thường, 4-Hài lòng, 5-Hoàn toàn hài lòng.                       

                                                 

  6. Phương pháp thực hiện

            - Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Website trường, Email, Facebook, Zalo, Lãnh đạo các đơn vị, Cố vấn học tập,...

            1. Mẫu phiếu dành cho giảng viên (theo đường link bên dưới):

            https://forms.gle/wzL1wBwBpLbC9SRG8

   

            2. Mẫu phiếu dành cho sinh viên (theo đường link bên dưới):

            https://forms.gle/uoSkiQMka9n6bhCk6

           

            - Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2019; Phân tích số liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 21;

            - Tổng hợp và xử lý số liệu;

            - Phân tích kết quả và viết báo cáo;

  - Duyệt báo cáo khảo sát;

  - Công bố báo cáo và gửi báo cáo khảo sát đến các bên liên quan;

  - Lưu trữ và sử dụng kết quả khảo sát lấy ý kiến;

  - Rà soát, cải tiến để nâng cao chất lượng của các hoạt động liên quan.

  Số lượng giảng viên, sinh viên các lớp tham gia khảo sát dự kiến như sau:         

            - Số giảng viên, nhân viên tham gia khảo sát: thực hiện khoảng 300 phiếu khảo sát;

  Số lượng giảng viên các Khoa dự kiến chọn khảo sát như sau:

              - Số sinh viên tham gia khảo sát: thực hiện khoảng 1000 phiếu khảo sát

              - Tổng số: 1300 phiếu khảo sát

  7. Dự trù kinh phí hỗ trợ thực hiện

          Theo quy chế chi tiêu nội bộ

  8. Tổ chức thực hiện

            - Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi. Đến ngày 25/9/2021, Lãnh đạo các đơn vị tổng hợp kết quả gửi về Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng (gặp Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747) và gửi kèm file mềm qua địa chỉ Email: trancuong@ttn.edu.vn.

            - Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

            Kế hoạch này thay cho thông báo thực hiện./.

                                                  

             

              Nơi nhận:

                 - Ban Giám hiệu (để báo cáo)

                 - Các đơn vị liên quan (thực hiện);

                 - Đăng tải Website;

                 - Lưu: HCTH, QLCL.

   

  KT. HIỆU TRƯỞNG

   

   (ĐÃ KÝ)

   

   Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Lê Đức Niêm

  Read more
 • THÔNG BÁO KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC, NLĐ VỀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, NĂM HỌC 2020-2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến Giảng viên (GV), Viên chức và Người lao động (VC-NLĐ) 

  về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (KN-PVCĐ), năm học 2020-2021


   

  Thực hiện khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/yX6a4ZSHcDJSxiXq9

   

   

  Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị;

                         Viên chức và người lao động trong toàn Trường

  Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội, đây là một trong ba trụ cột: Đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) của các Trường đại học. Chức năng phục vụ cộng đồng của Trường đại học đã được khẳng định tại Luật Giáo dục đại học (sửa đổi 2018) và được thể hiện tại một số tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ mật thiết giữa Nhà trường với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tuyển dụng lao động từ việc thiết kế chương trình đào tạo đến thực hiện quá trình đào tạo, đánh giá và hỗ trợ sinh viên, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo ngắn hạn về Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng mềm cho các đơn vị, cơ sở của cộng đồng; nhóm STEM/STEAM, … Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh, Hiến máu nhân đạo, các hoạt động nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, …); hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình thương binh – liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được đông đảo GV, VC-NLĐ và sinh viên tích cực tham gia. Các hoạt động trên đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Tây Nguyên; thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng;

  Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

  Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động KN-PVCĐ năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

  Nội dung

  Đối tượng

  Thời gian  

  Link khảo sát

  Lấy ý kiến GV, VC-NLĐ về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

  100%

  GV, VC-NLĐ

  Từ ngày 13/10/2021đến hết ngày 20/10/2021.

  https://forms.gle/yX6a4ZSHcDJSxiXq9

  Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

  Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

   

  Read more
 • Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, viên chức và người lao động về môi trường làm việc tại Trường, năm 2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc tại Trường, năm 2021

  (Khảo sát trực tuyến TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6)


   

  Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị;

                        Viên chức và người lao động trong toàn Trường

             Thực hiện các Quy định của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

           Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

             Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc, mong quý Thầy/Cô dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

             Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ góp phần để Nhà trường có các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp các giảng viên (GV), VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ;

             Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

            https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6  

             Thời gian thực hiện:

            Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.  

            Đối tượng, phạm vi thực hiện

            Toàn thể đội ngũ GV, VC-NLĐ đang công tác tại Trường (kể cả GV đang học tập ở nước ngoài, nếu có).

          Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo việc khảo sát đúng theo kế hoạch.

            Kế hoạch thay cho thông báo thực hiện./.

   

  Read more
 • THÔNG BÁO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm học 2020-2021


  (KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7)

   

  Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

  Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội. Việc gắn kết và phục vụ cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho sinh viên; giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển nhân cách;

  Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua: Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh; Nhóm STEM; ngày Chủ nhật đỏ; Hiến máu nhân đạo, các hoạt động nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội); hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình thương binh – liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được sinh viên tích cực tham gia;

  Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

  Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

  Nhà trường đề nghị các khoa triển khai đến sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

  Nội dung

  Đối tượng

  Thời gian  

  Link khảo sát

  Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

  100% SV (trừ SV khóa mới 2021)

  Từ ngày 13/10/2021đến hết ngày 20/10/2021.

  Được cập nhật chi tiết tại:

  https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7

   

  Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

  Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Read more
 • Thông báo về việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

  (Khảo sát phiếu online TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA)

  -----------------------------------------------------------------

   

  Kính gửi:          Lãnh đạo các khoa

     Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nhập học và chất lượng đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường như sau:

   1. Mục đích

  - Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

  - Tiếp thu ý kiến đóng góp của Tân sinh viên, nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của người học về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;

  - Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và cải tiến các hoạt động tuyển sinh, nhập học cũng như đáp ứng những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của các bạn sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

  - Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

   2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

  - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

  - Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

  - Thông tin phản hồi từ tân sinh viên (khóa 2021) về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

   3. Thời gian thực hiện

            Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021.  

   4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

            Toàn bộ (100%) Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2021 của 08 Khoa đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.

             Theo đường link THỰC HIỆN KHẢO SÁT bên dưới:

             https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA

   

  Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.

  Trân trọng!

  Read more
 • Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

  Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non


  Thông báo có file đính kèm theo.

  LƯU Ý: THÔNG TƯ NÀY THAY THẾ THÔNG TƯ 06/2018

  Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

   

   

  Read more
 • [QĐ: 1901-19/10/2021] Quy định công khai kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Tây Nguyên

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy định công khai kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Tây Nguyên


  Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo./.

  Read more