THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

(Khảo sát phiếu online TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA)

-----------------------------------------------------------------

 

Kính gửi:          Lãnh đạo các khoa

   Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

   Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nhập học và chất lượng đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường như sau:

 1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của Tân sinh viên, nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của người học về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;

- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và cải tiến các hoạt động tuyển sinh, nhập học cũng như đáp ứng những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của các bạn sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

- Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

 2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

- Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

- Thông tin phản hồi từ tân sinh viên (khóa 2021) về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

 3. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021.  

 4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Toàn bộ (100%) Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2021 của 08 Khoa đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.

           Theo đường link THỰC HIỆN KHẢO SÁT bên dưới:

           https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA

 

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng!