• Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

  Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của

  các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021


  Thông báo có file đính kèm.

   

  Read more
 • Quy định công tác khảo thí của Trường Đại học Tây Nguyên cập nhật T.12.2021

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy định công tác khảo thí của Trường Đại học Tây Nguyên


   

  Thông báo có file văn bản và phụ lục kèm theo./.

   

  Read more
 • THÔNG BÁO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm học 2020-2021


  (KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7)

   

  Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

  Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội. Việc gắn kết và phục vụ cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho sinh viên; giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển nhân cách;

  Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua: Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh; Nhóm STEM; ngày Chủ nhật đỏ; Hiến máu nhân đạo, các hoạt động nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội); hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình thương binh – liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được sinh viên tích cực tham gia;

  Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

  Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

  Nhà trường đề nghị các khoa triển khai đến sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

  Nội dung

  Đối tượng

  Thời gian  

  Link khảo sát

  Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

  100% SV (trừ SV khóa mới 2021)

  Từ ngày 13/10/2021đến hết ngày 20/10/2021.

  Được cập nhật chi tiết tại:

  https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7

   

  Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

  Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Read more
 • Thông báo về việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

  (Khảo sát phiếu online TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA)

  -----------------------------------------------------------------

   

  Kính gửi:          Lãnh đạo các khoa

     Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nhập học và chất lượng đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường như sau:

   1. Mục đích

  - Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

  - Tiếp thu ý kiến đóng góp của Tân sinh viên, nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của người học về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;

  - Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và cải tiến các hoạt động tuyển sinh, nhập học cũng như đáp ứng những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của các bạn sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

  - Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

   2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

  - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

  - Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

  - Thông tin phản hồi từ tân sinh viên (khóa 2021) về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

   3. Thời gian thực hiện

            Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021.  

   4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

            Toàn bộ (100%) Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2021 của 08 Khoa đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.

             Theo đường link THỰC HIỆN KHẢO SÁT bên dưới:

             https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA

   

  Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.

  Trân trọng!

  Read more