BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của

các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021


Thông báo có file đính kèm.